• نام و نام خانوادگی
  • محمدرضا سام
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدرضا سام
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 1388, Designing new vectors to evaluate the expression of human factor IX in hepatoma cell line,XX International Congress of Genetics, برلین,آلمان.

2- 1393, Effect of n-3 fatty acids on the survivin gene expression in LS174T cell line,1st International and 13th Iranian Genetics Congress, تهران,ایران.

3- 1391, Evaluating the potency of the bone-marrow mesenchymal stem cells for expression of the human coagulation factor IX minigenes,The 17th National and 5th International Iranian Biology Conference, کرمان,ایران.

4- 1390, Evaluation of the function of the human ?-globin introns on the expression of the human coagulation factor IX in cultured human kidney cells human coagulation factor IX in cultured human kidney cells,7th National Biotechnology Congress, تهران,ایران.

5- 1394, Fish-oil derived docosahexaenoic acid decreases dramatically cell proliferation and survivin gene expression in colorectal cancer cells,1st International and 13th Iranian Genetics Congress, تهران,ایران.

6- 1386, In Silico investigation of the intronic regions of human Von willebrand gene,Iranian Congress of Biochemistry and International Congress of Biochemistry, شیراز,ایران.

7- 1393, The effect of fish-oil derived ecosapantaenoic acid on the proliferation of colorectal cancer cells and gene expression of survivin,1st International and 13th Iranian Genetics Congress, تهران,ایران.

8- 1388, The rat aldolase B intronic enhancer augments the production of human coagulation factor IX minigenes in cultured hepatocyte Cell Line,European Human Genetics Conference, وین,اتریش.

9- 1392، مطالعه اثر ایکوزاپنتائینوئیک اسید روغن ماهی در کاهش تکثیر رده سلولی سرطان کولورکتال،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، تهران،ایران.

10- 1392، مطالعه اثر ضد تکثیری دوکوزاهگزائینوئیک اسید روغن ماهی بر روی رده ی سلولی سرطان کولورکتال،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-محمد رضا سام،معصومه دولتی-دکتر مریم بردبار، 1393، بررسی فعالیت بیولوژیکی و ضد سرطانی کمپلکس های معدنی بر روی سلولهای سرطانی،فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی.

2-محمد رضا سام،بهارک صحت نیا، 1391، ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی DNA و ارزیلبی آن در اندازه گیری آلاینده های هیدروکربنی آروماتیک چند حلقه ای PAHs در منابع آبی شهرستان ارومیه،بنیاد نخبگان.

3-محمد رضا سام،نرگس اربابی، 1392، طراحی و ساخت سازه ژنی حاوی ژن فاکتور رشد جفتی انسان (hPlGF) به منظور بیان در سیستم بیانی باکولوویروس،ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک.
پایان نامه ها (4)

1-فريده حسيني، 1392، بررسي حساسيت پرتوي سلولهاي سرطاني كولوركتال پس از تابش پرتو گاما و تيمار با دوكوزاهگزائينوئيك اسيد بدست آمده از روغن ماهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-آزاده سادات آزاد بخش، 1391، ارزيابي توانايي سلولهاي بنيادي مزانشيمي و رده سلولي كبدي انساني در بيان ميني ژنهاي فاكتور 9 انساني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پريناز آهنگر، 1392، مطالعه مقايسه اي اثر دوكوزاهگزائينوئيك اسيد و ايكوزاپنتائينوئيك اسيد بدست آمده از روغن ماهي بر بيان ژن سوروايوين، القا اپوپتوز و تكثير رده سلولي سرطان كولوركتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اميد قشقايي، 1391، مطالعه فراواني تيلريا آنولاتا توسط ژن 18sr RNA در كنه هيالوماي گاو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.