• نام و نام خانوادگی
  • عباس احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (63)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (73)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عباس احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-Bahman Keramati Khiarak1، Mojtaba Karimipour1*، Abbas Ahmadi2، Gholamhossein Farjah1، 2018، Effects of oral administration of titanium dioxide particles on sperm parameters and in vitro fertilization potential in mice: A comparison between nano- and fine-sized particles،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2018.89501.2163.
مقالات ژورنال (63)

1-Ramin Jahangirfard1، Gholamreza Najafi2*، Ali Shalizar-Jalali2، Abbas Ahmadi2، Elham Zadeh-Hashem2، 2021، Ethephon causes reproductive malfunction in adult male mice: Histological and biochemical evidence،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2020.109762.2607.

2-Fahimeh Khanmohammadi، Rasoul Shahrooz*، Abbas Ahmadi، Mazdak Razi، 2021، Possible protective effects of crocin on destructive side effects of cyclophosphamide in mice ovarian tissue: Evaluation of histomorphometrical and biochemical changes،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2019.103192.2453.

3-Elnaz Hosseinalipour1 M.Sc.، Mojtaba Karimipour1، 2 Ph.D.، Abbas Ahmadi3 Ph.D، 2021، Detrimental effects of cerium oxide nanoparticles on testis، sperm parameters quality، and in vitro fertilization in mice: An experimental study،International Journal of Reproductive BioMedicine، https://doi.org/10.18502/ijrm.v19i9.9712.

4-Mehrsa Fajri D.V.M.، Abbas Ahmadi D.V.Sc.، Rajabali Sadrkhanlou Ph.D.، 2020، Protective effects of Equisetum arvense methanolic extract on sperm characteristics and in vitro fertilization potential in experimental diabetic mice: An experimental ،International Journal of Reproductive BioMedicine، https://doi.org/10.18502/ijrm.v18i2.6415.

5-Mehrsa Fajri 1، Abbas Ahmadi2*، Rajabali Sadrkhanlou2، 2021، Protective effects of Equisetum arvense methanolic extract on testicular tissue disorders in streptozotocin-induced diabetic murine model،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2020.108502.2576.

6-Bahman Keramati Khiarak1، Mojtaba Karimipour1*، Abbas Ahmadi2، Gholamhossein Farjah1، 2018، Effects of oral administration of titanium dioxide particles on sperm parameters and in vitro fertilization potential in mice: A comparison between nano- and fine-sized particles،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2018.89501.2163.

7-Mojtaba Karimipour1، Abbas Ahmadi2*، Masoumeh Zirak Javanmard1، Abbas Jafari3، Maryam Mohebi1، Elnaz Hosseinalipour1، 2020، The effects of exposure to fluoxetine during lactation on testicular tissue and sperm parameters in mice offspring،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2018.82090.2082.

8-Zahra Bakhtiary، Rasoul Shahrooz*، Abbas Ahmadi، Farhad Soltanalinejad، 2020، Protective effect of ethyl pyruvate on testicular histology and fertilization potential in cyclophosphamide treated mice،veterinary research forum، doi: 10.30466/vrf.2018.91253.2047.

9-1-فاطمه جمشیدی،2-عباس احمدی*،، 1399، ارزیابی اثر محافظتی اسانس مرزه خوزستانی بر پتانسیل لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینی در موش های سوری تحت استرس اکسیداتیو القا شده با نانیلفنل،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

10-E. Bandariyan1، A. Mogheiseh1* and A. Ahmadi2، 2021، The effect of lutein and Urtica dioica extract on in vitro production of embryo and oxidative status in polycystic ovary syndrome in a model of mice،BMC Complementary Medicine and Therapies، https://doi.org/10.1186/s12906-021-03229-x.

11-فاطمه آقائی بوراشان 1، رسول شهروز 1 ، عباس احمدی 1، رامین مظاهری خامنه 2، مهدی ایمانی، 1397، مطالعه هیستومورفومتری اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت بر آسیب ناشی از پیچش-واپیچش بیضه موش سفید کوچک آزمایشگاهی،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

12-Yousef Nasiri Bari1 Ph.D.، Vahab Babapour2 Ph.D.، Abbas Ahmadi3 D.V.Sc.، Morteza Zendehdel Kheybari2 Ph.D.، Ghasem Akbari4، 2021، The effect of curcumin on embryonic in vitro development in experimental polycystic ovary syndrome: An experimental study،International Journal of Reproductive BioMedicine، https://doi.org/10.18502/ijrm.v19i11.9915.

13-رزا صابری، عباس احمدی، زهرا خدابنده، ساناز اعلایی، 1401، بررسی اثر تائورین و کورکومین بر لقاح داخل آزمایشگاهی در موش های ماده نژاد NMRI تحت تیمار با آکریل آمید،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، https://doi.org/10.18502/ssu.v30i5.10157.

14-علی اکبر مظفری، رسول شهروز، عباس احمدي، حسن ملکی نژاد، کریم مردانی.، 1396، ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین،. مجله علوم پزشکی کردستان.

15-علي رضائي گلميشه ١، رجبعلي صدرخانلو ٢، حسن ملکينژاد عباس احمدي، 1395، اثر لوپئول و فلوتامید بر بهبود هایپرفیبروز رحمی ناشی از تجویز دهیدرواپیآندروسترون (DHEA) در موش سفید کوچک آزمایشگاهی. ،مجله پزشکي اروميه.

16-علي سليمانزاده عباس احمدي، 1396، بررسی اثرات محافظتی نانواکسید روي بر بافت بیضه و سطح هورمونهاي جنسی موشهاي سوري پس از تیمار با فنیل هیدرازین.،مجله پزشکي اروميه.

17-علي اكبرمظفري رسول شهروز عباس احمدي حسن ملكي نژاد كريم مرداني.، 1396، ارزيابي تاثير محافظتي ويتامين E بر پارامترهاي اسپرم و روند رشد جنين هاي حاصل از لقاح آزمايشگاهي (IVF) در موش هاي سوري تحت درمان با فنيل هيدرازين.،مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران.

18-عباس احمدي، پریسا رحیمی، 2019، تأثیر آنتی اکسیدانتی مرزه خوزستانی بر باروری و رشد جنین های حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی موش های سوری نر بالغ تحت درمان با نانیل فنل،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

19-فرشته خانشی، رسول شهروز، عباس احمدي، رامین مظاهری، مهدی ایمانی، 1397، اثر محافظتی سلولهای مزانشیمی مغز استخوان بر ویژگی های بافت شناسی و ریز بینیبافت بیضه متعاقب پیچش - واپیچش بند بیضه در موش سفیذ آزمایشگاهی،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

20-فاطمه آقائی بوراشان 1، رسول شهروز 1 ، عباس احمدی 1، رامین مظاهری خامنه 2، مهدی ایمانی، 1397، مطالعه هیستومورفومتری اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت بر آسیب ناشی از پیچش-واپیچش بیضه موش سفید کوچک آزمایشگاهی.،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

21-عباس احمدي ١ ، مصطفي مصطفوي ٢، علي کلانتري حصاري ٣، 1397، مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوري مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول،مجله پزشکي اروميه .

22-Poshdar Morvarid، Ahmadi Abbas، Imani، Mehdi.، 2018، Investigation of the effect of experimental polycystic ovarian syndrome induced by stradiolvalerate on oocyte quality and in vitro fertilization potential and evaluation of vitamin E supplementation to emryo culture in mouse model،The Journal of Urmia University of Medical Sciences.

23-mojtaba karimpour، zahra Dibayi، abbas ahmadi، masoumeh zirak javanmard، Elnaz hosseinalipour، 2018، the protective effect of vitamin C on phenylhydrazine- induced hemolytic anemia on sperm quality and in vitro embryo deloopment in mice،International Journal of Reproductive BioMedicine.

24-Mojtaba Karimipour.، Masoumeh Zirak Javanmard، Abbas Ahmadi، Abbas Jafari، 2018، Oral administration of titanium dioxide nanoparticle through ovarian tissue alterations impairs mice embryonic development،International Journal of Reproductive BioMedicine.

25-Ali Soleimanzadeh1 ، Leila Mohammadnejad1، Abbas Ahmadi، 2018، Ameliorative effect of Allium sativum extract on busulfan-induced oxidative stress in mice sperm. ،Veterinary Research Forum، ، 9(3) 265-271.

26-Zahra Zamani 1، Samad Zare1، Rajabali Sadrkhanlou2، Abbas Ahmadi2 and Elham Movahed، 2015، Chlorpromazine-Induced Hyperprolactinemia on Rat’s Uterus.،Iranian Biomedical Journal.

27-Abbas Ahmadi ، Saleh Bamohabat Chafjiri، Rajab Ali Sadrkhanlou، 2017، Effect of Satureja khuzestanica essential oil against fertility disorders induced by busulfan in female mice. ،Veterinary Research Forum، Abbas Ahmadi .

28-Sayed Soran Ghafori،1 Masoumeh Zirak Javanmard،2، Abbas Ahmadi،3 Tahmineh Payrovi،4 Mojtaba Karimipour،4 and Sima Modikhamene5.، 2018، The Effects of Vitamin E on Prevention of Damages Due to MDMA (Ecstasy) Exposure on Sperm Parameters in Mice.،Int J High Risk Behav Addict.

29-Zahra Bakhtiary،، Rasoul Shahrooz،Abbas Ahmadi، Farhad Soltanalinejad. ، 2016، Ethyl Pyruvate Ameliorates The Damage Induced by Cyclophosphamide on Adult Mice Testes.،International Journal of Fertility and Sterility، 10،79-86.

30-Leila Zarei1, Rasoul Shahrooz 2, Rajabali Sadrkhanlou2, Hassan Malekinejad2, Abbas Ahmadi2, Zahra Bakhtiary2, 2015, Protective effects of cornus mas extract on in vitro fertilization potential in methotrexate treated male mice,Veterinary.

31-Ali Kalantari Hesari a, Rasoul Shahrooz b, Abbas Ahmadi Hasan Malekinejad d, Ehsan Saboory,, 2015, Crocin prevention of anemia-induced changes in structural and functional parameters of mice testes,j o u r n a l o f a p p l i e d b i o m e d i c i n e.

32-Zahra Zamani, M.Sc.1 , Samad Zare, Ph.D.1, Rajabali Sadrkhanlou, Ph.D.2, Abbas Ahmadi, Ph.D.2,, 2015, The Effects of Chlorpromazine on Reproductive System and Function in Female Rats,International Journal of Fertility and Sterility.

33-Zahra Bakhtiary1 M.Sc., Rasoul Shahrooz1 D.V.Sc., Abbas Ahmadi1 D.V.Sc., Leila Zarei2 Ph.D., 2015, Protective effect of ethyl pyrovate on sperm quality in cyclophosphamide treated mice,IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE.

34-سارا مصطفی پور، صمد زارع، رجبعلی صدرخانلو، عباس احمدی، مزدک رازی, 2014, Sulpiride-Induced Hyperprolactinemia in MatureFemale Rats: Evidence for Alterations in The Reproductive System, Pituitary andOvarian Hormones,international journal of fertility and sterility.

35-Mohammad Amin Rezvanfar a, Mohammad Ali Rezvanfar a, Ahmad Reza Shahverdi b, Abbas Ahmadi c,, 2013, Protection of cisplatin-induced spermatotoxicity, DNA damage and chromatin,Toxicology and Applied Pharmacology.

36-Elham Movahed , Rajabali Sadrkhanlou , Abbas Ahmadi , Vahid Nejati , Zahra Zamani, 2013, Effect of Purine Nucleoside Analogue-Acyclovir on The Sperm Parameters and Testosterone Production in Rats,International Journal of Fertility and Sterility.

37-Elham Movahed, Vahid Nejati, Rajabali Sadrkhanlou, Abbas Ahmadi, 2013, Toxic effect of acyclovir on testicular tissue in rats,Iranian journal of reproduvtive medicine.

38-عباس احمدی, 2012, Effects of selenium, calcium and calcium ionophore on human oocytes in vitro maturation in a chemically defined medium,Iranian journal of reproductive medicine.

39-M.A. Rezvanfara,b, M.A. Rezvanfara, A. Ahmadic, H.A. Shojaei-Saadid, M. Baeeria M. Abdollahia,, 2012, Molecular mechanisms of a novel selenium-based complementary medicine which confers protection against hyperandrogenism induced polycystic ovary,Theriogenology.

40-Mina Ghorbani, Rajabali Sadrkhanlou, Vahid Nejati, Abbas Ahmadi, Gholamreza Tizroo, 2012, The effects of dimethyl sulfoxide and ethylene glycol as vitrification protectants on different cleavage stages of mouse embryo quality,Veterinary Research Forum.

41-Akram Hosseini, Firouz Ghaderi Pakdel, Abbas Ahmadi, Samad Zare, 2012, Beneficial Effects of American Ginseng on Epididymal Sperm Analyses in Cyclophosphamide Treated Rats,Cell Journal(Yakhteh).

42-محمد امین رضوانفر، محمدعلی رضوانفر، عباس احمدی، حبیب ال... شجاعی سعدی، بائری م.، عبدالهی م., 2011, Mechanistic links between oxidative/nitrosative stress and tumor necrosis factor alpha in letrozole-induced murine polycystic ovary: Biochemical and pathological evidences for beneficial effect of pioglitazone.,Human and Experimental Toxicology.

43-M.A. Rezvanfar1, A. Ahmadi2, M. Baeeri1, A. Kebriaeezadeh1, M., 2011, Efficacy of Acetyl-l-Carnitine, as a potent antioxidant inoxidative stress mediated Cisplatin-induced spermatotoxicity,Toxicology Letters.

44-M.A. Rezvanfar1, M.A. Rezvanfar1, A. Ahmadi2, M. Baeeri1, M., 2011, Inhibition of tumor necrosis factor-alpha andnitrosative/oxidative stresses by Setarud (IMOD®); a molecular mechanism of protection against letrozole-induced polycystic ovary,Toxicology Letters.

45-M.A. Rezvanfar1, M.A. Rezvanfar1, A. Ahmadi2, M. Baeeri1, M., 2011, Protective role of Nano-Se as an antioxidant oncisplatin-induced changes in sperm characteristics, testiculardamage and oxidative stress in rats,Toxicology Letters.

46-فهیمه خان محمدی قانع 1 ، رسول شهروز 2، عباس احمدی 3، مزدک رازی، 1394، تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر رشد و آترزی فولیکول‌های تخمدان موش‌های سوری تحت درمان با سیکلوفسفامید،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

47-عباس احمدی ، شهرزاد شجاع زاده، 1394، بررسی اثر الکلیسم تجربی بر ساختار بیضه و تاثیر آن بر کیفیت منی در مدل موش سوری بالغ،مجله پزشکی ارومیه.

48-عباس احمدی ،مصطفی مصطفوی، 1394، مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار بافت شناسی شاخ،مجله پزشکی ارومیه.

49-زهرا بختیاری ?، رسول شهروز ?، عباس احمدی ?، حسن ملکی نژاد ?، مصطفی مصطفوی، 1393، بررسی اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری بیضه و پارامترهای سرولوژیکی در موش های،مجله پزشکی ارومیه.

50-Zahra Bakhtiary1 , Rasoul Shahrooz1, Abbas Ahmadi1, Leila Zarei2, 1393, Evaluation of antioxidant effects of crocin on sperm quality in cyclophosphamide treated adult mice,Veterinary Research Forum..

51-زهرا بختیاری ، رسول شهروز، عباس احمدی، فرهاد سلطانعلی نژاد، 1393، ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

52-فهیمه خان محمدی قانع ? ، عباس احمدی ?، رسول شهروز ?، مزدک رازی، 1393، ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید،مجله پزشکی ارومیه.

53-علی کلانتری حصاری، رسول شهروز ، عباس احمدی و حسن ملکی نژاد، 1393، ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین،مجله دامپزشکی ایران.

54-زهرا بختیاری ، رسول شهروز، عباس احمدی، مزدک رازی، 1393، اغرزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید،ارمغان دانتش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

55-علی سلیمان زاده ?، عادل صابری وند? ?، عباس احمدی، 1393، بررسی اثر آلفاتوکوفرول(ویتامین E ) بر اسپرماتوزوئیدهای مایع سمینال موش های سفید بزرگ،مجله پزشکی ارومیه.

56-آرام احمدی، رجبعلی صدرخانلو، عباس احمدی، 1393، نقش سولپراید در کیفیت اسپرم و ارتباط آن با باروری نر و روند رشد جنینی در،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.

57-زهرا زمانی 1 ، صمد زارع 1، رجبعلی صدرخانلو 2، عباس احمدی، 1392، بررسی اثرکلرپرومازین بر عملکرد جنسی و تولید مثلی رت ماده،پژوهش درپزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی).

58-آرام احمدی، رجبعلی صدرخانلو ،سیامک سلامی، عباس احمدی، 1391، ارزیابی کیفیت، بلوغ هسته و آسیبDNAهسته اسپرم در مو شهای سوری بالغ درمان شده با سولپراید،مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

59-اکرم حسینی ، عباس احمدی ، فیروز قادری پاکدل ، صمد زارع، 1390، اثرات مصرف طولانی دوز پائین سیکلوفسفامید بر بافت بیضه در،فیزیولوژی و فارماکولوژی.

60-عباس احمدی، 1389، ارزیابی اثر آنت یاکسیدانتی عصاره گیاه جینسینگ و ویتامین Eبر باروری موش های بزرگ آزمایشگاهی نر به دنبال تیمار طولانی مدت با سیکلوفسفامید،فصلنامه باروری و ناباروری.

61- 1389، ارزیابی اثر آنت یاکسیدانتی عصاره گیاه جینسینگ و ویتامینبر باروری موش های بزرگ Eآزمایشگاهی نر به دنبال تیمار طولانی مدت با سیکلوفسفامید،فصلنامه باروری و ناباروری،.

62-رسول شهروز، فرهاد سلطانعلی نژاد، اکبر بکتاش ، عباس احمدی، 1389، مطالعه مورفولوژی و مورفومتری رحم و رباطهای رحمی در گاومیش نابالغ و بالغ رودخانه ای آذربایجانی،مجله دامپزشکی ایران.

63-عباس احمدی، رجبعلی صدرخانلو، 1389، مطالعه اثر آنتی اکسیدانتی هایپوتائورین در کاهش آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو در رشد جنین های موش سوری حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهی،مجله پزشکی ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (73)

1- 1391, 1- American Ginseng Effects on Damage Induced by Cyclophosphamide in The Nuclei of,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

2- 1391, 1- Low Pregnancy Rate in Female Rats Mated by Male Rats Exposed to Acyclovir,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

3- 1391, 1- The Protective Effect of Saturejakhuzistanicaagainst Female Mice Follicle Defects Induced Induced,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

4- 1391, 2- Chronic Alcoholism Induced Male Infertility: Impairment of Sperm Quality,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

5- 1391, 2- Mast Cells in Interstitial Tissue in The Testis of Male Rats Treated with Acyclovir,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

6- 1391, 3- Evaluation of The Effect of Ethanol Consumption on Testis Tissue in Mice,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

7- 1391, 4- Spermatotoxicty and Chromatin Abnormality Associated with Free Radicals Toxic Stress,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

8- 1391, 5- Mast Cells Number and Distribution and Myoid Cells Population Are Impressed by Sulpiride Antipsychotic Drug,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

9- 1391, 6- Study of The Protective Effect of Equisetum Arvense Alcoholic Extract on In Vitro Fertilization and Embryo Development in Diabetic Male Mice,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

10- 1391, 7- Mammary Gland Changes during Chlorpromazine Treatment in Female Rats,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

11- 1391, 8- The Effects of Vasectomy on Histological Structure of Epididymis and Testis in Rat,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

12- 1209, Acyclovir induced sperm and hormonal disorders in male rats.,12th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

13- 1394, Ameliorative Effects of Ethyl Pyruvate on Testis Histochemistry, SerumSuperoxide Dismutase and Testosteronein Chemotherapeutic Mice,16th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

14- 1390, Are oxidative stress and pro-inflammatory condition the pathogenic mechanisms underlying ovarian cystogenesis? A toxicological concern in polycystic ovary,11th International congress of the Iranian society of toxicology, مشهد,ایران.

15- 1391, Avaluation of the Effect of experimental alkolizm on sperm in vitro fertilization potential in mice model,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

16- 1392, Compairing the protective effects of hydro-alcoholic extract of cornus mas versus vitamin E on methotrexate-indiced damages on sperm parameters,14th royan international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

17- 1394, Compensatory Role of vitamin E on Testis Tissue and Sperm parameters in Mice Treated with Phenylhydrazine,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,ایران.

18- 1394, Crocin Ameliorate The In Vitro Fertilization (IVF) in Mice Treated with Cyclophosphamide,16th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

19- 1392, Crocin down-rwgulated the cyclophosphamide-increased follicular atersia in mice,14th royan international congress on reproductive biomedicine, tehran,iran.

20- 1392, Decrease of total antioxidantpower (TAOP( and increase of nitrosative stress in testicular tissue of adult male mice undergoing sulprid antipsychotic treatment, cause sperm DNA damage.,21th international iranian congress of physiology and pharmacology, تبریز,ایران.

21- 1393, Deleterious Side Effects of Methotrexate on In Vitro Fertilization and Protective Role of Cornus Mas Extract in Adult Mice,15th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

22- 1392, Effect of chronic alcoholism on sperm quality,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

23- 1392, Effect of chronic CPZ treatment on reproductive endocrine hormones in female rats,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,Iran.

24- 1392, Effect of ethanol consumption on testis tissue in mice,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

25- 1392, Effect of experimental alcoholism on sperm in vitro fertilization potential in mice,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

26- 1392, Effect of satureja khusestanica againest changes of estrogen and progestrone level in blood of mice induced by busulfan,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

27- 1391, effect of sulpride antipsycotic drug on in vitro fertilization rate and embryo development in adult male mice treated with it,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

28- 1392, Effect of vaginal sildanafil (Viagra) on histological and histomorphometrical structure of reproductive system in female rat,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

29- 1393, Ethypyrovate ameliorate the testis in cyclophosphamide treated adult mice,12th International congress of Immunology and Allergy of Iran, تهران,ایران.

30- 1392, Evaluating the effect of catalase as an antioxidant on suppression the deleterious effect of ROS on in vitro embryonic development,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

31- 1392, Evaluation of effects of chlropromazine – induced hyperlactinaemia on uterus and reproductive function in female rats,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

32- 1390, Evaluation of epididymal sperm quality, DNA damage and sperm maturation abnormality in streptozotocin- induced diabetic mice,12th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

33- 1390, Evaluation of in vitro fertilization rate, embryo quality and development in experimental model of diabetes induced by STZ : in female mouse,12th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

34- 1393, Evaluation of sperm fertility quality in phenyl hydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice,هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

35- 1391, Evaluation of sperm quality, maturation and DNA integrity in adult mice treated with sulpride,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

36- 1391, Evaluation of The effect of ethanol consumption on oocyte quality, in vitro fertilization rate, embryo quality and embryo development in female mouse,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

37- 1394, Evolution on effects of licorice root hydroalcoholic extract onfemale mice ovarian histology with letrozole- induced hyperandrogenism.,International Congress on Reproduction (ISERB 2015), تهران,ایران.

38- 1390, Histological feature of polycystic ovary syndrome (PCOS induced by dehydroepiandrestrone in mouse model,4th yazd international congress and student award in reproductive medicine, یزد,ایران.

39- 1390, Impairment of local and systemic oxidant balance in experimentally induced polycystic ovary: protection by a novel selenium based electromagnetically- treated multi-herbal medicine,11th International congress of the Iranian society of toxicology, Mashhad,Iran.

40- 1391, Induction of lipid peroxidation in rat testes by cyclophosphamid: amelioration by american ginseng,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

41- 1390, Long- term effects of Ciprofloxacin, a floroquinolone antibiotic on sperm quality and DNA damage in mice,11th International congress of the Iranian society of toxicology, مشهد,ایران.

42- 1392, Morpholometric analaysis on the uterine horn of adult mice after chronic experimental alcoholism,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

43- 1392, Phenylhydrazine- induced anemia-related hypoxia effect on mice sperm quality: implication for protective effect of crocin,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

44- 1394, Phenylhydrazine-induced anemia-related hypoxia effects of Histochemical on mice testes: Implication for protec tiveeffect of Crocin.,International Congress on Reproduction (ISERB 2015), تهران,ایران.

45- 1392, protective effect of crocin in histomorphometric in testis in cyclophosphamide treated adult mice,21th international iranian congress of physiology and pharmacology, تبریز,ایران.

46- 1393, Protective effect of crocin on sex hormones on cyclophosphamide treated in adult female mice,هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

47- 1393, Protective effect of crocin on stress oxidative due to administration of cyclophosphamide in adult mice ovary,هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

48- 1393, Protective effect of ethyl pyrovate on stress oxidative and stroge in cyclophosphamide treated adult female mice,هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

49- 1393, Protective effect of ethylpyrovate in histomorphometric the testis in cyclophosphamide treated adult mice,12th International congress of Immunology and Allergy of Iran, تهران,ایران.

50- 1394, Protective Effects of Ethyl Pyruvate on Serum Antioxidant Capacity and Testis Germinalepithelium Morphometryin Cyclophosphamide Treated Mice,16th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

51- 1394, Protective Role of Ethyl Pyruvate on Sperm Fertility of Mice Infected with Hemolytic Anemia Resulting from administrating Phenylhydrazine,Ali Akbar Mozafari, Rasuol Shahrooz, Abbas Ahmadi, Hojjat Anbara, ارومیه,ایران.

52- 1392, Relationship between alcohol consumption and ovarian histological changes in adult mice,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

53- 1394, Study on effects of licorice root hydroalcoholic extract onfemale mice fertility improvement with hyperandrogenism induced by letrozole.,International Congress on Reproduction (ISERB 2015), تهران,ایران.

54- 1392, Study sperm motion with CASA (Camputer-assisted semen analysis) in rats treated with cyclophosphamide and american ginseng,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

55- 1392, Testicular biohistochemical alterations following hyperprolactinemia in adult mice,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

56- 1391, The effect of Aflatoxin on sperm quality and in vitro fertility potential in mouse model,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

57- 1390, the effect of sulpride on reproductive system in female rats,12th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

58- 1391, The Protective Effect of Equisetum arvense alcoholic extract on Follicular Atresia in STZ-Induced Diabetic Mice,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

59- 1391, the Protective Effect of Equisetum Arvense Alcoholic Extract on Sperm Quality, DNADamage and Sperm Abnormalities in Streptozotocin Induced Diabetic Male Mice,Royan International Twin Congress 13th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran,Iran.

60- 1391, The Protective Effect of Equisetum arvense Alcoholic Extract on Testicular Tissue and Serum Testosterone Levels in Diabetic mices,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

61- 1391, The Protective Effect of saturejakhuzistanica against female mice fertility disorders induced by Busulfan,3th international and 18 th national congress of iranian society for reproductive medicine, تبریز,ایران.

62- 1392, The role of alcohol consumption in female mice fertility,19th national congress oninfertility and reproduction, تهران,ایران.

63- 1390, uation of in vitro fertilization rate, embryo quality and development in experimental model of PCOS induced by DHEA: in mouse model,4th yazd international congress and student award in reproductive medicine, yazd,iran.

64- 1393, valuation of sperm fertility quality in phenyl hydrazine-induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin,هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

65- 1393، اثر کروسین بر بیضه و پارامترهای هورمونی و آنزیمی موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید،هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

66- 1393، ارزیابی اثر کروسین بر پارامترهای کیفیت اسپرم در موش های بالغ درمان شده با سیکلوفسفامید،هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

67- 1394، بررسی اثر آنتی اکسیدانی آلفاتوکوفرول )ویتامین E( بر ساختار و عملکرد دستگاه تولید مثل موش سوری نر بالغ تیمار شده با نونیل فنل،International Congress on Reproduction (ISERB 2015)، تهران،ایران.

68- 1394، بررسی اثرات سمی نانیل فنل بر ساختار و عملکرد دستگاه تولید مثلی موش سوری نر بالغ،International Congress on Reproduction (ISERB 2015)، تهران،ایران.

69- 1392، بررسی اثرات محافظتی زغال اخته در ارزیابی شاخص های بیضه در موشهای سوری درمان شده با متوترکسایت،21th international iranian congress of physiology and pharmacology، تبریز،ایران.

70- 1393، بررسی تاثیر کروسین در بافت بیضه و سرم موشهای بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید،هجدهمین کنکره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

71- 1394، مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی بر روند اسپرماتوژنز و کیفیت اسپرم موش سوری نر بالغ تیمار شده با نونیل فنل،International Congress on Reproduction (ISERB 2015)، تهران،ایران.

72- 1393، مطالعه بافت شناسی اثر محافظتی اتیل پیروات بر روی بافت بیضه موش سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین،نهمین کنکره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

73- 1393، مطالعه بافت شناسی اثر محافظتی ویتامین E در آنمی همولیتیک حاصل از تجویز فنیل هیدرازین در بیضه موشهای سوری بالغ،نهمین کنکره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (12)

1-عذرا رحیمی، 1402، مطالعه آثار ان-استیل سیستئین ، کروسین، گلوتاتیون و ویتامین C بر روند لقاح آزمایشگاهی و رشد جنینی، در اووسیت های حاصل از موشهای کوچک آزمایشگاهی مبتلا به سندرم تخمدان پلی¬کیستیک تجربی.

2-رزا صابری، 1401، ارزیابی مقایسه ای آثار کورکومین و تائورین بر استرس اکسیداتیو ناشی از آکریلامید بر تخمدان، کیفیت اووسیت و توان باروری آزمایشگاهی در موش کوچک آزمایشگاهی .

3-فهیمه خان محمدی قانع، 1401، آثار کورکومین و تائورین بر استرس اکسیداتیو ناشی از آکریلامید بر بیضه، کیفیت اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی در موش کوچک آزمایشگاهی.

4-یوسف نصیری باری، 1400، بررسی اثر کورکومین و هیپوتائورین بر لقاح و باروری داخل آزمایشگاهی اووسیتهای حاصل از موشهای مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی .

5-رامین جهانگیرفرد، 1398، در اسپرم، خصوصیات و توان CatSper آثار اتفون تجاری بر روی ساختار بافتی و بیان ژن باروری برونتنی و درون تنی اسپرمهای اپیدیدیمی در موشهای سفید کوچک آزمایشگاهی.

6-الهام موحد، 1390، مطالعه اثر آسيكلووير بر روي ساختار بافتي بيضه، كيفيت اسپرم و توان باروري جنس نر در مدل تجربي رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-زهرا زماني، 1390، ايجاد پرولاكتمي تجربي در موش رت ماده سالم با استفاده از تجويز دار.ي ضد سايكوزي كلپرومازين و بررسي افزايش سطح پرولاكتين سرم در ساختار مورفولوژيكي دستگاه تناسلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-زهرا اسكندري، 1390، ارزيابي غلظت هموسيستئين و استراديول در مايع فوليكولي افراد PCOS و ارتباط آن با كيفيت اووسيت و جنين در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-مينا قرباني، 1390، تاثير مراحل مختلف رشد جنيني بر روند انجماد شيشه اي جنين هاي موش سوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-صالح با محبت، 1391، مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستاني بر آسيبهاي ايجاد شده بر فوليكول تخمداني در اثر شيمي درماني تجربي با داروي بوسولفان در موش سوري، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-مهرسا فجري، 1390، بررسي اثرات محافظتي عصاره الكلي گياه دم اسب بر تغييرات ساختاري و عملكردي دستگاه تناسلي نر در موش سوري ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

12-معصومه مختاري، 1390، بررسي اثرات محافضتي عصاره الكلي گياه دم اسب بر تغييرات ساختاري و عملكردي دستگاه تناسلي ماده در موش سوري ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.