• نام و نام خانوادگی
  • سید محمد کاشف
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادپایه 40
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

 دکتر سید محمد کاشف

 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی : استادپایه 44

در سال 1337 هجری شمسی در شهرستان ارومیه بدنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در شهرستان ارومیه به پایان رسانید. تحصیلات کارشناسی را در سال 1363 و کارشناسی ارشد را در سال 1371 در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و تحصیلات دکتری را در رشته مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه تربیت معلم تهران به پایان رسانید و در سال 1371 به عنوان هئیت علمی در دانشگاه شروع بکار کرد.ازسال 1394 باارتقا به درجه استاد تمامی دردانشگاه ارومیه فعالیت خودراادامه می دهد.

سمتهای انتصابی در دانشگاه

1- مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجانغربی

2- مدیرکل تربیت بدنی استان فارس

3- معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

4- مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

5- معاون اداری و مالی دانشگاه ارومیه

6- معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه

7-رئیس دانشگاه پیام نورارومیه

8- موسس ورئیس دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان

9- رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه از سال 1393 لغایت ادامه دارد.

10- عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

11- رئیس انجمن شنا ونجات غریق وزارت علوم تحقیقات وفناوری

جوایز و پاداش ها

نويسنده برتر استان در سال 1380 از سوي اداره كل ارشاد اسلامي .

دوره های تخصصی گذرانده

مدرس بین المللی شنا

مدرس بین المللی نجات غریق-

مدرس دوره های امداد ونجات در سیلاب

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو شورای عالی ورزش دانشگاه

عضو كميته فني اموزش امدادو نجات درسيلاب استان

عضو انجمن فارغ التحصیلان تربیت بدنی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن دیابت آذربایجان غربی

عضو هیئت علمی همایش دانشجویی بابلسر

عضو هیئت علمی همایش بین المللی کیش

عضو هیئت علمی همایش بین المللی تبریز

دبیرعلمی همایش ملی دانشگاه ارومیه

رئیس انجمن شناونجات غریق وزارت علوم تحقیقات وفناوری

معاون برنامه ،بودجه ومالی دانشگاه ارومیه تاتیرماه سال 1401

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (62)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (104)
کتاب های چاپ شده (26)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (99)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید محمد کاشف
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادپایه 40
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
        بیوگرافی کوتاه

 دکتر سید محمد کاشف

 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی : استادپایه 44

در سال 1337 هجری شمسی در شهرستان ارومیه بدنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در شهرستان ارومیه به پایان رسانید. تحصیلات کارشناسی را در سال 1363 و کارشناسی ارشد را در سال 1371 در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و تحصیلات دکتری را در رشته مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه تربیت معلم تهران به پایان رسانید و در سال 1371 به عنوان هئیت علمی در دانشگاه شروع بکار کرد.ازسال 1394 باارتقا به درجه استاد تمامی دردانشگاه ارومیه فعالیت خودراادامه می دهد.

سمتهای انتصابی در دانشگاه

1- مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجانغربی

2- مدیرکل تربیت بدنی استان فارس

3- معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

4- مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

5- معاون اداری و مالی دانشگاه ارومیه

6- معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه

7-رئیس دانشگاه پیام نورارومیه

8- موسس ورئیس دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان

9- رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه از سال 1393 لغایت ادامه دارد.

10- عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

11- رئیس انجمن شنا ونجات غریق وزارت علوم تحقیقات وفناوری

جوایز و پاداش ها

نويسنده برتر استان در سال 1380 از سوي اداره كل ارشاد اسلامي .

دوره های تخصصی گذرانده

مدرس بین المللی شنا

مدرس بین المللی نجات غریق-

مدرس دوره های امداد ونجات در سیلاب

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو شورای عالی ورزش دانشگاه

عضو كميته فني اموزش امدادو نجات درسيلاب استان

عضو انجمن فارغ التحصیلان تربیت بدنی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن دیابت آذربایجان غربی

عضو هیئت علمی همایش دانشجویی بابلسر

عضو هیئت علمی همایش بین المللی کیش

عضو هیئت علمی همایش بین المللی تبریز

دبیرعلمی همایش ملی دانشگاه ارومیه

رئیس انجمن شناونجات غریق وزارت علوم تحقیقات وفناوری

معاون برنامه ،بودجه ومالی دانشگاه ارومیه تاتیرماه سال 1401

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (62)

1-داوود جمشیدزاد- سیدمحمدکاشف- محسن بهنام، سالپنجم،شماره اول،بهار1401، طراحی الگوی ارتباط بین بالندگی سازمانی وعملکردسازمانی بانقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسالمی ایران،ماهنامهعلمی(مقاله علمی_پژوهشی)جامعه شناسی سیاسی ایران.

2-سعیده فتاح مدرس - سیدمحمدکاشف - بهزادبهزادنیا، 2022، ..........Evaluation of the effectiveness ،gornal of toobaco.

3-ایوب رایگان - سیدمحمد کاشف - سردار محمدی، سالپنجم،شماره اول،بهار1401، تبیین مدل رابطه استقالل شغلی مدیران و میزان کنترل استراتژِیک با عملکرد فردی و سازمانیآنان در فدراسیون های ورزشی: نقش میانجی آوای سازمانی،ماهنامهعلمی(مقاله علمی_پژوهشی)جامعه شناسی سیاسی ایران.

4-محسن صادقی - سیدمحمدکاشف - محسن بهنام، 1402، مل سازی عوامل موثربربکارگیری منایع انسانی بین المللی درورزش،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، https://doi.org/10.22059/jsm.2023.362916.3169.

5- جدیدترین عناوین مقالات منتشرشده درمجلات معتبرعلمی.

6-فرهاد عبدزاده *، سيد محمد كاشف، مهرداد محرم زاده، 1379، بررسي موانع و محدوديت هاي توسعه واليبال در استان آذربايجان غربي،فصلنامه پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

7-مهرداد محرم زاده، سيد محمد كاشف، مژگان خدامرادپور، 1379، تحليل عاملي تاييدي پرسش نامه تجربه مشتري در ورزش،فصلنامه فیزیولوژی ومدیریت درورزش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

8-سید محمد کاشف ؛ مژگان خدامرادپور .محرم زاده، 1379، شناسایی و اولویت بندی نیازهای بازیکنان لیگ برتر فوتبال براساس مدل کانو،مدیریت وتوسعه ورزش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

9-Zahra Ghanbari، Seyed Mohamad Kashef and Mohsen Behnam، 2018، THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL JUSTICE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SPORTS AND YOUTH DEPARTMENTS OF WEST AZARBAIJAN PROVINCE،Sport Science، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

10-*سيد محمد کاشف2 نادیا حمزه لو 3 ، سارا کشکر، 1397، طراحی مدل ارتباطی محيط قانونی، نظام هاي اطلاعاتی مدیریتی و بهره وري منابع انسانی فدراسيون هاي ورزشی،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

11-2 – سيدمحمد كاشف 1 شاهين مصطفيپور انزلي، 1395، التزام عملي مربيان ورزشي به مسئوليت هاي حقوقي از ديدگاه ورزشكاران،مدیریت ورزشی، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

12-Seyed Mohammad Kashef، Malek Ahmadi and Fatemeh Eylon Kashkuli، 2018، THE RELATIONSHIPS BETWEEN STRATEGIC THINKING، KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INTELLECTUAL CAPITAL IN THE OFFICE OF YOUTH AND SPORTS OF THE SELECTED PROVINCES OF IRAN،Sport Science، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

13-1 سيدمحمد كاشف2باقری3شهپر، 1396، تبيين و تدوين الگوي تصميم گيري هاي راهبردي مالي (عوامل محيطي) در كميتة ملي المپيك ج.ا.ا. ١،مجله مدیریت ورزشی، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

14-1فتاحپور مرندی2سید محمد کاشف، 1395، تدوین الگوی شایستگیهای شغلی مدیران ورزشی،مطالعات مدیریت ورزشی، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

15-1حجت محمدي مغانی 2 سید محمد کاشف 3حبیب هنري 4 حسن قرهخانی، 1396، طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصیسازي ورزش ایران،مجله مطالعات راهبردی ورزش وجوانان، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

16-1 سيد محمد كاشف2 سیدعامری3احمدی4معرفت، 1397، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی بااستفاده ازروش swot ،bsc،پژوهشهاي كاربردي در مديريت ورزشي، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

17-سیدمحمد کاشف, 2014, Prioritization factors affecting presence of Tabriz Tractor Team audience in the Iran competitions league,Applied mathematics in Engineering, Management and Technology.

18-سیدمحمد کاشف, 2013, Application of the Value Engineering In Sport Tourism Marketing,The Online Journal of Recreation and Sport.

19-سیدمحمد کاشف, 2012, The Effects of Attentional Focus and Skill Level in,World Journal of Sport Sciences.

20-سیدمحمد کاشف, 2012, Comparative study of Iranian universities active and inactive,Scholars Research Library.

21-سیدمحمد کاشف, 2012, Comparison and analysis of the School of Physical Education and Sports Science,Ph.D. Thesis, University of Urmia and Tabriz,Life Science Journal.

22-سیدمحمد کاشف, 2012, the application of reserch methods in physical education and exercise science masters thesis,university of urmia and tabriz (1384-1389),life science journal.

23- 2011, effects of training distribution on receive skill lerning in 6years old boys and girls,ovidus university annals,series physical education and sport/science,movement and health.

24-سیدمحمد کاشف، 1394، تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

25-سیدمحمد کاشف، 1394، شناسایی وتحلیل عوامل تاثیرگذاربرفرهنگ پذیری ورزش ازدیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه،پژوهش های معاصردرمدیریت ورزشی.

26-سیدمحمد کاشف، 1393، نقش رسانه های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباشگرایانه،مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی.

27-سیدمحمد کاشف، 1393، ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،مدیریت ورزشی(حرکت).

28-سیدمحمد کاشف، 1393، چالش های پیش روی توسعة ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن،مدیریت ورزشی.

29-سیدمحمد کاشف، 1393، تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت های تربیت بدنی،مدیریت و توسعه ورزش.

30-سیدمحمد کاشف، 1393، رابط? مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادار? کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،مطالعات مدیریت ورزشی.

31-سیدمحمد کاشف، 1392، تحلیل آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه،علوم ورزش.

32-سیدمحمد کاشف، 1392، رابطه رفتارهای مربیگری و انسجام گروهی تیمهای موفق هندبال و بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان ورزشکار،پژوهش در ورزش دانشگاهی.

33-سیدمحمد کاشف، 1392، بررسی تاثیرآموزش های اخلاقی برتصمیم گیری های اخلاقی مربیان ورزشی،معرفت اخلاقی.

34-سیدمحمد کاشف، 1392، بررسی عوامل تاثیرگذاربرمیزان اشتغال زایی بخش خصوصی درصنعت ورزش،پژوهش های فیزیولوژی ومدیریت درورزش.

35-سیدمحمد کاشف، 1392، عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه،مدیریت ورزشی (حرکت).

36-سیدمحمد کاشف، 1391، تحلیل مسیر برنامه هاى سوم و چهارم توسعة کلان ورزش استان آذربایجان غربی در بُعد عمرانی و قهرمانی،مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش.

37-سیدمحمد کاشف، 1391، شناسایی عوامل انگیزشی ویژگیهای شخصیتی ومولفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی درورزش،مدیریت ورزشی(حرکت).

38-سیدمحمد کاشف، 1391، مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسع? کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش،مطالعات مدیریت ورزشی.

39-سیدمحمد کاشف، 1391، کاربرد استانداردهای بهینه سازی مصرف آب در استخرهای شهرستان ارومیه،مدیریت ورزشی.

40-سیدمحمد کاشف، 1391، مقایس? سلامت عمومی دانشآموزان پسر فعال و غیرفعال مدارس راهنمایی ارومیه،مطالعات روان شناسی ورزشی.

41-سیدمحمد کاشف، 1390، بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب سازی (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه با توجه به،مدیریت ورزشی (حرکت)، 3،10.

42-سیدمحمد کاشف، 1390، بررسی وضعیت دسترسی،هم جواری وساخت اماکن وفضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استاندارده،پژوهش در علوم ورزشی.

43- 1389, evaluation of accessibility situation , neighborhood and building urmia s sport centers with respect to physical education standards,european journal of scientific research.

44- 1389، رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اذربایجانشرقی،مدیریت ورزشی(حرکت).

45- 1389، ارتباط بین عوامل تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی،پژوهش در علوم ورزشی.

46- 1389، بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های وزشی استان مازندران،پژوهش در علوم ورزشی.

47- 1388، ارتباط بین هوش سازمانی ومدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی اذربایجانشرقی وغربی،پژوهش در علوم ورزشی.

48- 1388، مقایسه میزان علاقمندی وعوامل امگیزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران وکره،پژوهش در علوم ورزشی.

49- 1388، مقایسه وضعیت سلامت عمومی وروابط اجتماعی کارکنان فعال وغیر فعال حرکتی دولت در شهر اصفهان،علوم زیستی ورزشی.

50- 1388، ارتباط سرمایه اجتماعی وکارافرینی سازمانی دراداره کل تربیت بدنی استان اذربایجانغربی،پژوهش در علوم ورزشی.

51- 1388، انگیزش رضایتمندیوتحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش،مدیریت ورزشی (حرکت).

52- 1388، بررسی رابطه جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان های کردستان و کرمانشاه،پژوهش در علوم ورزش.

53- 1388، تاثیر نظام ارتباطات سازمانی برتعارض درادارات تربیت بدنی استان اذربایجانغربی،بشریه علمی پژوهشی المپیک، 17،1.

54- 1387، توصیف و مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر 10 و 11 ساله شهرستان ارومیه،نشریه علوم حرکتی و ورزش.

55- 1386، بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه هایی برای توسعه آن،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

56- 1385، مقایسه سلامت عمومی اعضای هئیت علمی فعال و غیرفعال حرکتی دانشگاههای کشور،نشریه علوم حرکتی و ورزش.

57- 1375، بررسی مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی،فصلنامه تعلیم و تربیت.

58- 0، ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش درادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی،پژوهش در علوم ورزش.

59- 0، مقایسه میزان علاقمندی و عوامل انگیزشی بازیکنان تیمهای ملی هندبال ایران و کره،پژوهش در علوم ورزش.

60- 0، مقایسه وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیر فعال حرکتی دولتی و نیمه دولتی شهر اصفهان،علوم زیستی ورزشی.

61- 0، انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش،مدیریت ورزشی.

62- 0، تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،فصلنامه المپیک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (104)

1-.

2- 1380، بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی،سومین همایش بین المللی تربیت بدنی - دانشگاه تربیت مدرس.

3- 2010, A Comparative Study of Iranian Universities Active and Inactive Academic Members General Health Conditions,11th International Sport Science Congress.

4- 1387, Comparation of the effects of aerobic exercise with isokinetic exercise on the knee osteoarthritis,یازدهمین کنگره پزشکی ورزشی آسیا.

5- 2007, Comparative Study of Iiranian Unviversities Active and Inactive Academic Members General Health Conditions,کنفرانس بین الملی SMAANZ.

6- 1391, comparethe views of managers about a privatization principle role in the development of sport in east azarbaijan province,همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال آمل, آمل,ایران.

7- 1387, Comparing Hot Pack, Short-Wave Diathermy, Iltrasound, TENS, and Isokinetic Exercise on the Treatment of Knee Osteoarthritis,یازدهمین کنگره پزشکی ورزشی آسیا.

8- 2009, Determining Factors of Burn Out in Athletes,11th International Conference of Sport Kinetics.

9- 1390, efect of two training distribution opder on recieve skill learning in 6 years old boys and girls,XI th international scientific conference perspectives in physical education and sport, constanta,romania.

10- 1391, Ethical Decision making of sport coaches and athletic medical assistant in dilemmas and Relationship with ethical ideology,International Shomal Sports Science Conference 2012, آمل,ایران.

11- 2007, general health of active and inactive faculty of iranian universities,conference here in Auckland.

12- 1391, investigation of factors affecting job creation rate of private sector in the sport industry,همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال آمل, آمل,ایران.

13- 2005, Methods of Optimum Use of Mineral Waters in Treatment of Diseases,8th Baku International Congress on Energy, Ecology and Economy.

14- 1390, ralationship among physical activity,athlatetic,medical expences oh households,scienceThe3th inter national conference on sports and exercise, bongkok,thiland.

15- 1391, ralationship between a leading brand sports products,2nd international social sciences in physical education and sport congress, آنکارا,ترکیه.

16- 1391, Relationship between Support Behavior of Physical Education Teachers and Amotivation of Students in P.E Activities at Schools,The Asian Conference on Education 2012, osaka,gapan.

17- 1391, the sport enculturation factors among teachers,employees and students of urmia university,the 3nd enternational sport scientific conference of asian universties, تهران,ایران.

18- 1390، اثر دو نوع تمرین بر فراگیری و انتقال مهارت دریافت به شرایط واقعی در کودکان 6 ساله،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

19- 1392، ارتباط بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

20- 1390، ارتباط بین تفریحات ورزشی،هزینه های سبد ورزشی ودرمانی خانوارهای شهرستان ارومیه،همایش ملی تفریحات ورزشی، تهران،ایران.

21- 1387، ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

22- 1387، ارتباط بین سبک رهبری تحولی و بازدهی های رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان ـذربایجان شرقی و غربی،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی.

23- 1391، ارتباط بین کار آفرینی سازمانی وسه مولفه ساختارسازمانی دراداره کل تربیت بدنی استان فارس،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی وعلوم ورزشی، تفت،ایران.

24- 1387، ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش دراداره های تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

25- 1390، ارتباط بین هیجانات ومیزان رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران آشوبگر درفوتبال حرفه ای ایران،ششمین همایش ملی دانشجویان، ارومیه،ایران.

26- 1391، ارتباط بین یک نام تجاری وفروش محصولات ورزشی،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی وعلوم ورزشی، ارومیه،ایران.

27- 1390، ارتباط رفتار های مدیریت خطر و ویژگی های فردی مدیران مجموعه های ورزشی استان آذربایجان غربی،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

28- 1392، ارتباط ظرفیت کارآفرینانه با مؤلفههای ریسکپذیری و آزادی جو نوآوری،اولین همایش ملی رویکرد نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، تهران،ایران.

29- 1388، ارنباط عوامل آموزشی- انگیزشی با بهره وری اداره کل تربیت بدنی استان فارس،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

30- 1392، استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان آذربایجان شرقی،اولین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه الزهرا، ارومیه،ایران.

31- 1386، المپیک واقعیتی فراموش شده در رویدادهای ورزشی کشور،دومین هم اندیشی بین المللی آموزش المپیک و پاراالمپیک.

32- 1386، بررسی و مقایسه دیدگاهای مدیران و دبیران تربیت بدنی درباره اهمیت و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

33- 1386، بررسی ارتباط بین استرس، فعالیت بدنی منظم و آمادگی بدنی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه ی پنج آموزش و پرورش شهر اصفهان،اولین همایش ملی رفتار حرکتی.

34- 1392، بررسی استاندارد های EP در استخر های شنا،اولین همایش ملی دانشجویی، تهران،ایران.

35- 1392، بررسی اوقات فراغت زندانیان مرد با تاکید بر فعالیت های ورزشی،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

36- 1387، بررسی آثار توسعه ورزش همگانی از دیدگاه اقتصادی در استان آذربایجانغربی،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی.

37- 1387، بررسی تأثیر ابعاد بازشو در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی،همایش ملی مقاوم سازی ایران.

38- 1391، بررسی تأثیر مدالیته درمانی و تمرینات منتخب ورزشی بر درمان کمر درد مکانیکال مزمن در زنان،هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

39- 1388، بررسی تطبیقی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استانهای اذربایجانغربی وشرقی،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، تهران،ایران.

40- 1390، بررسی رابطه اقتصادی ،اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای آشوبگرانه درفوتبال،دیدگاه آشوبگرا ن ونیروی انتظامی،ششمین همایش ملی دانشجویان، تهران،ایران.

41- 1388، بررسی رابطه بین بلوغ حرفه ای و عوامل شغلی در کارکنان سازمان تربیت بدنی ج.ا. ایران،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش.

42- 1389، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان،ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

43- 1385، بررسی رابطه ی بین سبک رهبری (تحولی) و بازدهی های رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

44- 1388، بررسی راهکارهای جذب داوطلبان با تاکید بر توسعه منابع انسانی در ورزش،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

45- 1391، بررسی شیوع آسیب های ورزشی بین دانش آموزان درمسابقات آموزشگاهی،هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

46- 1388، بررسی عوامل انگیزشی ورضایتمندی داوطلبان در ورزش دانشگاهی،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، تهران،ایران.

47- 1391، بررسی عوامل موثر برمیزان اشتغالزلیی بخش خصوصی در ورزش،همایش ملی تربیت بدنی کابردیوعلوم ورزشی، تفت،ایران.

48- 1390، بررسی موانع توسعه ورزش همگانی وتفریحی از دیدگاه شهروندان ارومیه ای وارائه راهکارهایی برای آن،همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، آمل،ایران.

49- 1386، بررسی موانع و مشکلات موجود در رابطه با اصل 44 قانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان اصفهان،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی.

50- 1387، بررسی میزان بهره برداری زنان از تأسیسات و اماکن ورزشی استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی بهره برداری،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

51- 1387، بررسی میزان علاقمندی و عوامل انگیزشی بازیکنان تیمهای ملی هندبال ایران و کره،دومین کنگره بین المللی روانشناسی.

52- 1389، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی،اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی، قائم شهر،ایران.

53- 1379، بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه برای توسعه آن،چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

54- 1379، بررسی وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی - دانشگاه گیلان.

55- 1390، بررسی ومقایسه کیفیت زندگی کاری وخرده مقیاسهای آن دربین معلمان فعال وغیرفعال حرکتی،همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، آمل،ایران.

56- 1391، پیش بینی مولفه های وفاداری مشتریان براساس ابعاد کیفیت خدمات اماکن ورزشی سرپوشیده خصوصی ودولتی شهر ارومیه،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی وعلوم ورزشی، تفت،ایران.

57- 1394، تاثیر تمرینات آبی براسترس واضطراب سالمندان،اولین همایش ملی تربیت بدنی وورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

58- 1390، تاثیر طرح صباح بریادگیری مهارت های شنادردانش آموزان وبررسی موانع اجرای بهینه این طرح ازدیدگاه مربیان وکارشناسان،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ایران، تهران،ایران.

59- 1386، تأثیر چرخه شبانه روزی بر پاسخ سگمان ST الکتروکاردیوگرام قلب ورزشکاران به یک فعالیت زیربیشینه کوتاه مدت،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی.

60- 1386، تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

61- 1381، تحلیلی بر ورزش همگانی در ایران و توصیه‌هایی برای توسعة آن،پنجمین همایش ملی تربیت بدنی - دانشگاه اهواز.

62- 1392، تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی،کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

63- 1388، تعیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و کار آفرینی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

64- 1390، چالشهای پیش روی ورزش همگانی و تفریحی در ایران وراهبردهای آن،همایش ملی تفریحات ورزشی، تهران،ایران.

65- 1391، رابطه بین برند سازی برتر در فروش محصولات ورزشی کشتی،اولین همایش ملی علم وکشتی، نهران،ایران.

66- 1387، رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

67- 1388، رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

68- 1388، رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

69- 1394، رابطه پیشرفت شغلی ازمولفه های کیفیت زندگی با مولفه های تعهد سازمانی ....،اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی، بابلسر،ایران.

70- 1387، رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

71- 1386، رابطه صفات شخصیتی و انگیزشی مدیران با ارزیابی آنان از میزان موفقیت شان در سازمان تربیت بدنی ایران،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی.

72- 1385، رابطه مجموعه ازمونهای استعداد عمومی (gatb) با عملکرد دبیران تربیت بدنی استان تهران،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

73- 1387، رابطه منبع ارزیابی و توانایی های رهبری دانشجویان ورزشکار شهرستان ارومیه بر اساس آرمان های نهضت المپیک،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

74- 1391، رابطه مهارتهای ارتباطی ومدیریت تضادمدیران ادارات تربیت بدنی اصفهان،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی وعلوم ورزشی، تفت،ایران.

75- 1387، رابطه ی بین تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس شهر اصفهان،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

76- 1387، رابطه ی سبک های اسناد با رخدادهای استرس زای زندگی و سلامت روان بازیکنان حرفه ای هند بال ایران،دومین کنگره بین المللی روانشناسی.

77- 1385، رابطه ی مجموعه آزمونهای استعداد عمومیGATB با عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

78- 1386، رابطه ی نظام ارتباطات سازمانی و تعارض بین فردی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

79- 1387، رابطه ی هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی.

80- 1393، شاخص های ایمنی و بهداشتی استادیوم های لیگ برتر فوتبال ایران( مطالعه موردی لیگ 9و 11)،سومین همایش ملی ورزش برای همه، زنجان،ایران.

81- 1392، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش،اولین همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی و فعالیت بدنی، تهران139،ایران.

82- 1393، شناسایی وتحلیل عوامل تاثیرگذاردرفرهنگ پذیری ورزش،اولین همایش علم وپرورش اندام، تهران،ایران.

83- 1386، عوامل جذب در نهضت داوطلبی،پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

84- 1391، عوامل موثر بر اشتغال زایی نهادهای خصوصی در صنعت ورزش،نخستین همایش بین المللی خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ورزش، تهران،ایران.

85- 1390، عوامل موثر بر بهره مندی اساتید مدیریت ورزشی دانشگاههای ایران از تکنولوژی،همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش وتربیت بدنی، گرگان،ایران.

86- 1391، عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در بخش درمان ورزش،هشتمین کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

87- 1393، فرصتها وتهدیدهای ورزش همگانی استان آذربایجان شرقی،سومین همایش ملی ورزش برای همه، زنجان،ایران.

88- 1389، مطالعه و بررسی فعالیت های ورزشی شهروندی (مطالعه موردی شهرستان ارومیه)،دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی.

89- 1382، مقایسة توان بیهوازی ورزشکاران و غیرورزشکاران بوسیلة تست ال – ان - کو،طرح دانشگاهی.

90- 1386، مقایسه شادکامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکارمدارس متوسطه شهرستان ارومیه،پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

91- 1390، مقایسه امکانات ونیروی انسانی تربیت بدنی مدارس پسرانه ودخترانه دوره متوسطه استا ن اردبیل با استانداردها،ششمین همایش ملی دانشجویان، تهران،ایران.

92- 1391، مقایسه امکانات(تجهیزات،فضای ورزشی)ونیروی انسانی تربیت بدنی مدارس دخترانه وپسرانه دوره متوسطه استان اردبیل با استانداردها،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی وعلوم ورزشی، تفت،ایران.

93- 1390، مقایسه برنامه سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

94- 1387، مقایسه سلامت عمومی اعضای هیأت علمی فعال حرکتی دانشگاه های کشور،همایش طب ورزشی.

95- 1389، مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان پسر فعال و غیر فعال مدارس راهنمایی شهر ارومیه،همایش ورزش و سلامت روانی.

96- 1392، مقایسه عملکرد مدیریت ریسک مدیران اماکن ورزشی استان آذربایجان غربی،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

97- 1392، مقایسه عوامل تسهیل کننده فعالیت های ورزشی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در زنان معلول شهر،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

98- 1387، مقایسه مکانیسم های مقابله ای، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی.

99- 1386، مقایسه وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیر فعال حرکتی دولتی و نیمه دولتی شهر اصفهان،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی.

100- 1386، مهندسی بنگاه کار آفرین درمقایسه با سازمان یاد گیرنده در راستای توسعه ورزش از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران.

101- 1388، نقش توسعه منابع انسانی در ایجاد ویژگیهای کار آفرینی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان گیلان،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

102- 1392، نقش رسانه ها بر رفتار های اوباشگرایانه تماشاگران فوتبال،همایش ملی نیاز نسل فردا -، تهران،ایران.

103- 1392، نقش ویژگیهای جمعیت شناختی در اثر بخشی سازمانی کارمنذان اداره کل ورزش و جوانان،همایش ملی دانشجویی مذیریت ورزشی، دانشکذه تربیت بذنی دانشگاه الزهراء)س(، 21 اسفنذ ماه 293، تهران،ایران.

104- 1387، ورزش و گردشگری از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.
کتاب های چاپ شده (26)

1-سیدمحمد کاشف، 1394، مدیریت اماکن وفضاهای ورزشی(ویرایش دوم)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-سیدمحمد کاشف، 1393، حقوق واخلاق درورزش، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-سیدمحمد کاشف، 1392، مدیریت اماکن وفضاهای ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-سیدمحمد کاشف، 1392، مدیریت اماکن وفضاهای ورزشی (چاپ چهارم)، ناشر معتبر خارجی،تالیف.

5-سیدمحمد کاشف، 1391، مدیریت اماکن وفضاهای ورزشی(جلددوم)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

6-سیدمحمد کاشف، 1391، مدیریت ایمنی وبهداشت اماکن ورشته های ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

7- 1390، مدیریت اوقات فراغت وتفریحات سالم، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

8- 1390، مدیریت منابع انسانی درسازمانهای ورزشی المپیک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

9- 1389، تربیت بدنی عمومی 1و2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

10- 1389، کمکهای اولیه در تربیت بدنی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

11- 1389، حرکات اصلاحی و ورزش درمانی.

12- 1388، مدیریت اداری ومالی در سازمانهای ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

13- 1388, هوش برتر, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

14- 1388، تمرینات فوتبال، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

15- 1388، آمادگی جسمانی با تمرینات شنا، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

16- 1388، علم تمرین در شنا.

17- 1388، مدیریت اماکن و فضا های ورزشی.

18- 1387، حرکت درمانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

19- 1386، شنای پیشرفته گام هایی برای موفقیت.

20- 1386، ویرایش دوم مراحل اموزش شنا.

21- 1385، ورزش درمانی ستون فقرات.

22- 1383، تاریخ تربیت بدنی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

23- 1383، آموزش شنا.

24- 1377، بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی.

25- 1377، مراحل آموزش شنا.

26- 1375، آمادگی جسمانی با تمرینات شنا.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1394، راهبردهای توسعه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1391، عوامل مرتبط با فرهنگ ورزش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1386، بررسی ساختار قامتی دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 85،دانشگاه ارومیه.

4- 1375، بررسی نقش ورزش و فعالیتهای جسمانی در پیشگیری از علل بیماریهای قلبی و عروقی و تجزیه و تحلیل میزان مرگ و میر ناشی از آنها،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-سیدمحمد کاشف،سیدمحمدکاشف، 1392، سیستم اطلاع رسانی جامع اماکن وفضاهای ورزشی استان آ- غ،دفتر تحقیقات کابردی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (99)

1- جدیدترین عناوین پایاننامه ها ورساله های دانشجویی.

2-اکرم سلطانی، 1396، developing a competency model for selection of sport managers of sport centers in esfahan...، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

3-مرادخلیل زاده، 1393، ارزیابسی تاثیرات میزان تری هالومتانها درمدیریت بهداشتی استخرهای ارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

4-میرداود حسینی، 1394، ارتباط کیفیت زندگی کاری وتعهدسازمانیدربین معلمان تربیت بدنی ارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

5-شهرام فتحی، 1396، ارتباط اهمال کاری کارکنان باکیفیت خدمات دریافتی ومیزان رضایتمندی مشتریان اداره ورزش وجوانان آ-ش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

6-عبداله سیدی، 1396، ارتباط مصرف رسانه ای باسبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهرارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

7-حوریه دهقانپوری، 1396، تحلیل ومدل سازی بلوغ مدیریت دانش مبتنی برکسب وکاردرورزش ایران، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

8-رضاعبدالهی، 1396، رابطه سکوت سازمانی وبی تفاوتی سازمانی بااهمال کاری سازمانی معلمان تربیت بدنی...، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

9-مصطفی قادرپور، 1395، ارتباط انگیزه پیوند جویی باتمایل به کارکارآفرینانه دانشجویان تربیت بدنی ...، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

10-سجادکاظمی، 1395، تعیین روابط بین عوامل بازدارنده وجلب کننده مشارکت جانبازان ومعلولین درفعالیت های ورزشی ...، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

11-صفررحیم لو، 1395، بررسی ارتباط بین سلامت عمومی بابهره وری کارکنان مدیریت آموزش وپرورش خوی، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

12-مهنازایمان زاده، 1395، مقایسه کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی بانوان ازدیدگاه کارکنان ومشتریان، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

13-نعمت سعادت، 1395، عوامل مرتبط باگرایش دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ودبیرستان اشنویه به ورزش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

14-فرهادخلیلی، 1395، بررسی عوامل موثربرتوسعه بازیهای بومی محلی ارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

15-بهروزشابویی، 1395، مقایسه نشاط اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکار دانشگاه ارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

16-سیدمهدی مدنی، 1395، ارتباط بین سلامت عمومی واثربخشی کاکنان ورزشکاروغیرورزشکار دانشگاه ارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

17-هومن یکانی، 1395، بررسی نقش برنامه های فرهنگی ورزشی درپیشگیری ازاعتیاد به موادمخدر زنان ارومیه ...، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

18-سیدعلی عبدالخانی نجاتی، 1396، ارتباط معنویت درکاربامیل به فساداداری وزارت ورزش وجوانان، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

19-بهزاد حسینی، 1396، نقش تعدیل کننده ارزش ادراک شده مشتریان بررابطه بین کیفیت خدمات بابهره وری ووفاداری ورضایتمندی مشتریان استخرهای شمالغرب....، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

20-سلمان فرضعلی پور، 1395، طراحی وتبیین مدل سرمایه اجتماعی ومدیریت دانش باکارآفرینی سازمانی مدیران....، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

21-فرهادکوهی، 1395، ارائه مدل بازاریابی ورزشی برای لیگ برتروالیبال ج ا ا، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

22-احسن محمدی، 1396، ارزیابی ومقایسه مدیریت ایمنی رویدادهای ورزشی استان آ-غ، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

23-بهروزشابوئی، 1395، مقایسه نشاط اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکاروغیرورزشکار دانشگاه ارومیه، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

24-میلادانصافی، 1395، رابطه بین هوش هیجانی باخشم وپرخاشگری ورزشکاران ورزش های رزمی ....، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

25-آذیتاشهپر، 1395، تبیین وتدوین الگوی تصمیم گیریهای مالی درکمیته ملی المپیک، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

26-عاطفه گمار، 1395، رابطه بین عوامل انگیزشی داوطلبی باخودکارآمدی داوطلبان دربرگزاری رویدادهای ورزشی.....، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

27-مهرنوش اشرافی، 1394، ارتباط سازمان یادگیرنده وتوانمندسازی کارکنان، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

28-سلیمان توسلی، 1394، ارتباط عوامل بازدارنده بامیزان مشارکت زنان درورزش، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

29-شیرمحمدزاده، 1394، مکان یابی بهینه مراکزورزشی بااستفاده ازGISومدلEHP، http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa.

30-محسن شيرمحمدزاده، 1394، پيشايندها وپيامدهاي توانمندسازي روانشناختي كاركنان ادارات ورزش وجوانان استانهاي شمالغرب كشور وارائه مدل، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

31-يعقوب عبدي، 1393، ارتباط بين ابعادشخصيت وتعهدسازماني دركاركنان ادارات ورزش وجوانان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

32-سهيلارحيمي، 1391، رابطه بين هوش هيجاني بامديريت كنترل بحرانهاي ناشي از منابع انساني دربين مسئولين هياتهاي ورزشي اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

33-ساراقاسمي، 1392، ارتباط بين كاربري مسيرهاي تندرستي باعوامل كيفي زندگي شهروندان نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

34-سميه حاجي پورآذر، 1392، ارتباط هوش سازماني وفرهنگ سازماني دراداره كل ورزش وجوانان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

35-اميدمحمدي ثالث، 1392، ارزيابي اجزاي سطوح تكنولوژي دانشكده تربيت بدني دانشگاه اروميه ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

36-ابراهيم قادرپور، 1393، ارتباط بين ميزان علاقه مندي به فناوري اطلاعات وارتباطات وسطوح كاربردي آن دربين مربيان ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

37-محبوبه ميري، 1391، مقايسه وتحليل پاياننامه هاي دانشجويي اروميه وتبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مهرزادبخشايي، 1394، رابطه مديريت دانش ونوآوري مديران اداره هاي كل تربيت بدني استان كهگيلويه وبويراحمد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-رامين محمدزاده، 1394، رابطه جامعه پذيري سازماني واثربخشي سازماني درادارات ورزش وجوانان استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-مصطفي عبدي آزاد، 1394، رابطه جامعه پإيري باتوفيق شغلي كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

41-سجاداكبري اصل هاسوني، 1393، رابطه مديريت تجربه مشتري بابهره وري سازماني دراستخرهاي سرپوشيده استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

42-خيام اكبري، 1391، مقايسه عوامل موثر بربهرهمندي ازفن آوري اطلاعات اساتيد مديريت ورزشي دانشگاههاي ايران وتركيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-فرشته نجف زاده، 1391، بررسي نگرش هاي دانشجويان و متخصصين تربيت بدني دانشگاه نسبت به راه اندازي پارك هاي علم و فناوري ورزشي در دانشگاه هاي شمالغرب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

44-رضا حيدري نيا، 1391، ارتباط هوش سازماني و كيفيت ارايه ي خدمات اداره كل ورزش و جوانان استان آ.غ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-رسول رحماني، 1389، رابطه مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تضاد مديران ادارات تربيت بدني استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-محمد سالاري، 1391، عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث اماكن ورزشي شهر كرمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-حسن زارعي، 1391، مقايسه عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجويان تربيت بدني با پرمخاطب ترين رشته دانشگاهي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-محمد جعفر مباركي، 1389، مقايسه كارآيي اماكن ورزشي سرپوشيده خصوصي ودولتي شهر سنندج از طريق تحليل پوششي داده ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-رسول رحماني سهر فيروزاني، 1389، رابطه مهارتهاي ارتباطي وراهكارهاي مديريت تضاد مديران ادارات تربيت بدني استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-عادل شيريني، 1389، مقايسه امكانات ونيروي انساني تربيت بدني مدارس دولتي وغير انتفاعي دوره متوسطه استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-اسكندر حسين پور، 1389، بر رسي وضعيت ايمني وبهداشتي اماكن وفضاهاي ورزشي شهر اروميه از ديدگاه مديران ومعلمين ورزش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-سيد مصطفي سيادت، 1389، مقايسه استانداردهاي بهرهوري انرژي در استخر هاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-پوريا سهرابي، 1389، بررسي وضعيت دسترسي،همجواري و ساخت فضاهاي ورزشي شهرستان اروميه از ديدگاه مديران اماكن و ارائه راهكارهاي مناسب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-صبيحه همدمي، 1390، ارتباط بين ايجاد برند برتر با تجارب محصولات ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-علي منصوري، 1390، اثرات اماكن وفضاهاي ورزشي بر محيط شهري در مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-يوسف تالانه، 1390، ارتباط بين سلامت عمومي وسلامت سازماني درمديران وكاركنان اداره كل تربيت بدني آ.غ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-محمودآقايي، 1390، ارتباط سبكهاي رهبري مربيان باهويت ورزشي دربازيكنان تيمهاي منتخب دانش آموزي پسر مقطع متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

58-فاطمه ايوبي، 1390، ارتباط بين ميزان استفاده ازاينترنت ودرجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده دركميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

59-كيومرث بازوند، 1389، بررسي رابطه بين هوش هيجاني باتعهدسازماني ورضايت شغلي كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-نسرين شكري، 1390، رابطه بين مهارتهاي خودمديريتي ورفتارشهروندي سازماني مديران اداره كل تربيت بدني استان آ- غ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-سرش عبدالهي، 1390، رابطه بين هوش فرهنگي بااثر بخشي مديران ادارات تربيت استان آ-غ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

62-بهمنيار ديرانلويي كرد، 1390، تاثير تصوير ذهني همراه باموسيقي بربهبود شوت بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

63-قربان بردي محمدآلق، 1390، بررسي راهكارهاي جذب وافزايش مشاركت شهروندان اروميه اي در برنامه هاي ورزش همگاني وتفريحي وارائه راهكارهاي مناسب براي برنامه ريزي آينده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

64-رضاشيخ يوسفي، 1390، ارتباط بين منابع قدرت وسبك هاي مديريت تعارض درمديران اداره كل تربيت بدني آ-غ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

65-كيميا صدري اسفنجاني، 1390، تاثير سن برتداخل زمينه اي دراكتساب ويادگيري مهارت هاي بدمينتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-اسكندرحسين پور، 1389، بررسي وضعيت ايمني وبهداشتي اماكن وفضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه ازديدگاه مديران ودبيران تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-مهدي بني اسد، 1390، عوامل موثر برميزان اشتغالزايي بخش خصوصي درورزش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-سوران بهرامي، 1390، ارتباط بين كيفيت خدمات ورضايتمندي ووفاداري مشتريان اماكن ورزشي سرپوشيده دولتي وخصوصي شهراروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-نازي حافظ مقدم، 1390، مقايسه پيشرفت تحصيلي،سلامت عمومي وآمادگي جسماني دانش آموزان ورزشكار وغيرورزشكارمدارس متوسطه شاهداروميه درسال تحصيلي90-1389، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-يوسف منگشتي جوني، 1390، رابطه ويژگي هاي شخصيتي باخودكنترلي داوران ليگ برترفوتبال مردان ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-نسرين شكري، 1390، رابطه رفتارشهروندي سازماني ومهارتهاي خود مديريتي مديران اداره كل تربيت بدني ا.غ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-رضا رضانژاد، 1393، تحليل طرح سباح با استفاده از مدل swot در استان آذرايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-هيوا خضري، 1393، مقايسه اماكن ورزشي با استانداردهاي ملي ورزش معلولين در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-علي اصغر نوري، 1393، رابطه بين اعتمادسازماني و رفار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-علي فعال خواه، 1393، مقايسه وضعيت بهداشتي و اقتصادي (درآمد) استخرهاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-سيده سحر سلامي، 1392، بررسي و مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني در مدارس دخترانه ي دولتي و غيرانتفاعي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-جواد ايران خواه، 1393، ارتباط بين جو سازماني با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-حامد بروشك، 1392، ارزيابي كيفيت خدمات و تعيين ميزان شكاف بين ادراكات و انتظارات ورزشكاران در هيئت پزشكي ورزشي استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

79-ادريس شيرين نژاد، 1392، رابطه هوش سازماني با چابكي سازماني(مطالعه موردي ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

80-شهروز فرج زاده، 1393، تبيين فرهنگ پذيري ورزش بر اساس فعاليت هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

81-مهپاره لطفي، 1393، ارتباط ظرفيت كارآفرينانه و جو نوآوري در بين روسا و كارشناسان هيئت هاي ورزشي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

82-سامان معروفي، 1392، عوامل موثر بر عملكرد مديران در مديريت ريسك اماكن ورزشي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

83-رسول چاوشي، 1393، ارتباط بين سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

84-بهرام جسور، 1392، ارزيابي اقتصادي اماكن ورزشي شهرستان پيرانشهر با توجه به نقطه سر به سر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

85-سميه ژاله معصومي، 1393، مطالعه رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات(ict) با خودكارآمدي كارمندان اداره كل ورزش وجوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

86-سميع بچشم، 1392، مقايسه كيفيت زندگي بازنشستگان فعال و غيرفعال در ورزش همگاني شهرستان پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

87-فرهاد عبدزاده، 1393، بررسي موانع و محدوديت هاي توسعه واليبال در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

88-دورنا باقري اقدم، 1392، عوامل موثر بر حضور تماشاگران تيم فوتبال تراكتورسازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

89-حميد فتحي، 1391، رابطه بين موانع و مشكلات ورزش معلولين با عدم روي آوردن آنها به فعاليت هاي ورزشي از ديدگاه معلولين ورزشكار شهرستان سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

90-فرزانه مصطفايي، 1392، تدوين راهبردهاي توسعه ورزش قهرماني استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

91-الهام منتظر عليه، 1392، ارزيابي عملكرد مديران اداره ورزش و جوانان استان اردبيل با استفاده از روش بازخورد 360 درجه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

92-مرتضي پايمزد، 1391، ارتباط بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحول آفرين مديران ادارات ورزش و جوانان استان قم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

93-چالاك مجيدي، 1392، بررسي موانع و راهكارهاي توسعه ورزش هاي ماجراجويانه در سنندج با استفاده از تحليل swot، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

94-فاطمه ايلون كشكولي، 1392، بررسي نقش شاخص هاي بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

95-رباب يدالله زاده، 1391، ارزيابي حوزه هاي مديريت استراتژيك ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

96-پيمان حسيني، 1391، تبيين و مقايسه وضعيت ايمني استاديوم هاي فوتبال ليگ يازدهم و نهم حرفه اي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

97-رضا حسين زاده، 1389، ارتباط بين سلامتي جسماني و رواني با ميزان فعاليت هاي بدني در سالمندان مرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

98-ذكيه فاري اصل، 1392، مقايسه بودجه ، امكانات ، نيروي انساني و فضاهاي ورزشي مدارس دخترانه ي دوره راهنمايي شهر تبريز با استانداردها از ديدگاه دبيران تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

99-حميد شاه محمدي، 1391، ارزشيابي اجراي برنامه جامع آموزش شنا (طرح سباح )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.