بیوگرافی کوتاه           

نام ونام خانوادگی: میرحسن سیدعامری
متولد: 10 / 7 / 1342
مذهب: اسلام
محل تولد: شهر ارومیه
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ( PhD )
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
شغل: عضو هیات علمی
مرتبه فعلی: استاد تمام پایه 41
تاریخ استخدام: 1 / 6 / 72
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی  


سوابق مدیریتی تا کنون: 17 سال در پست های اجرائی دانشکده ای و فرا دانشکده ای


سمت اجرایی فعلی: رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه


محل کار: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه پردیس نازلو 


سوابق اجرایی :
1 . مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه از مورخه 2 / 7 / 1380 لغایت 2 / 10 / 1381 .
2 . مدیر کل توسعه و زیبا سازی دانشگاه از مورخه 2 / 8 / 1382 لغایت 27 / 4 / 1383 .
3 .مدیر کل پشتیبانی دانشگاه ارومیه از مورخه 28 / 4 / 83 لغایت 18 / 7 / 83 .
4 .مدیر کل امور دانشجویان از مورخه 19 / 7 / 83 لغایت 28 / 1 / 84 .
5 .مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه از مورخه 29 / 1 / 84 تا 30 / 1 / 85 )از مورخه 26 / 10 / 84 لغایت 30 / 1 / 85 ( با حفظ سمت
مدیر کل امور دانشجویان بوده است .
6 .مدیر کل امور دانشجویان از مورخه 26 / 10 / 84 تا 15 / 4 / 87 .
7 . سرپرست گروه تربیت بدنی با حفظ سمت مدیر کل امور دانشجویی از مورخه 9 / 7 / 86 تا 15 / 4 / 87
8 . مسئول راه اندازی و تجهیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 1 / 4 / 87 تا 15 / 2 / 89
9 . رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 15 / 2 / 89 لغایت 24 / 1 / 93
10 .مسئول فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از از مورخه 19 / 11 / 90 لغایت 29 / 12 / 91
11 . مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه از خرداد 1390 لغایت تیرماه 1391
12 . مسئول راه اندازی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 10 / 07 / 1392 ادامه دارد
13 . مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه ارومیه از مورخه 13 / 07 / 1392 لغایت 28 / 5 / 93
14 .عضو حقیقی شورای نظارت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 22 / 3 / 95 به مدت 2 سال
14 . مدیرگروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه ازمورخه 17 / 5 / 95 به مدت 2 سال
15 . مدیر فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی دانشگاه ارومیه ازمورخه 26 / 7 / 95 لغایت  نیمه اول سال 1397   
16 . رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه از مورخه 17 / 11 / 1396 لغایت ادامه دارد

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (59)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)
کتاب های چاپ شده (7)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (104)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • میر حسن سید عامری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
        بیوگرافی کوتاه

نام ونام خانوادگی: میرحسن سیدعامری
متولد: 10 / 7 / 1342
مذهب: اسلام
محل تولد: شهر ارومیه
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ( PhD )
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
شغل: عضو هیات علمی
مرتبه فعلی: استاد تمام پایه 41
تاریخ استخدام: 1 / 6 / 72
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی  


سوابق مدیریتی تا کنون: 17 سال در پست های اجرائی دانشکده ای و فرا دانشکده ای


سمت اجرایی فعلی: رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه


محل کار: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه پردیس نازلو 


سوابق اجرایی :
1 . مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه از مورخه 2 / 7 / 1380 لغایت 2 / 10 / 1381 .
2 . مدیر کل توسعه و زیبا سازی دانشگاه از مورخه 2 / 8 / 1382 لغایت 27 / 4 / 1383 .
3 .مدیر کل پشتیبانی دانشگاه ارومیه از مورخه 28 / 4 / 83 لغایت 18 / 7 / 83 .
4 .مدیر کل امور دانشجویان از مورخه 19 / 7 / 83 لغایت 28 / 1 / 84 .
5 .مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه از مورخه 29 / 1 / 84 تا 30 / 1 / 85 )از مورخه 26 / 10 / 84 لغایت 30 / 1 / 85 ( با حفظ سمت
مدیر کل امور دانشجویان بوده است .
6 .مدیر کل امور دانشجویان از مورخه 26 / 10 / 84 تا 15 / 4 / 87 .
7 . سرپرست گروه تربیت بدنی با حفظ سمت مدیر کل امور دانشجویی از مورخه 9 / 7 / 86 تا 15 / 4 / 87
8 . مسئول راه اندازی و تجهیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 1 / 4 / 87 تا 15 / 2 / 89
9 . رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 15 / 2 / 89 لغایت 24 / 1 / 93
10 .مسئول فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از از مورخه 19 / 11 / 90 لغایت 29 / 12 / 91
11 . مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه از خرداد 1390 لغایت تیرماه 1391
12 . مسئول راه اندازی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 10 / 07 / 1392 ادامه دارد
13 . مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه ارومیه از مورخه 13 / 07 / 1392 لغایت 28 / 5 / 93
14 .عضو حقیقی شورای نظارت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از مورخه 22 / 3 / 95 به مدت 2 سال
14 . مدیرگروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه ازمورخه 17 / 5 / 95 به مدت 2 سال
15 . مدیر فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی دانشگاه ارومیه ازمورخه 26 / 7 / 95 لغایت  نیمه اول سال 1397   
16 . رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه از مورخه 17 / 11 / 1396 لغایت ادامه دارد

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی ، 1381، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس .

2-کارشناسی ارشد، 1372، تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش روانشناسی ( رشد و یادگیری)،دانشگاه تربیت مدرس .

3-کارشناسی ، 1369، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تربیت معلم.
مقالات ژورنال (59)

1-بهزاد احدي، ميرحسن سيدعامري، گلاله رسولي آذر، 1398، چشم انداز مولفه هاي جامعه پذيري سازماني براساس تبيين ويژگي هاي رهبري خدمتگزار (مطالعه موردي؛ اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي)،پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي .

2-فاطمه مولائي فرد پيله رود، ميرحسن سيدعامري، رحیم رمضانی نژاد، 1398، اثر مشاركت ورزشي بر سرمايه اجتماعي با ميانجي گري نقش رسانه و قابليت تعاملي افراد ،پژوهش در ورزش تربيتي .

3-محمد امين صيادي، ميرحسن سيدعامري، امید فتح الهی، 1398، ارائة راهبرد ارتقاي مشاركت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ورزش با ارائة راهكارهاي اجرايي ،مطالعات مديريت ورزشي .

4-حسن لطفي، میرحسن سیدعامری، 1398، مدل ارتباطي هويت و سكوت سازماني با خودپنداره كاركنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب كشور ،مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش .

5-ميرحسن سيدعامري، همايون عباسي، عزت الله جمشيدي، 1398، تبيين اثر ظرفيت جذب ، حكمراني سازماني و سايش اجتماعي بر رفتار نوآورانه كاركنان وزارت ورزش و جوانان ايران ،پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي .

6-ميرحسن سيدعامري، همايون عباسي، عزت الله جمشيدي، 1398، بررسي اثر ظرفيت جذب و خلاقيت بر رفتار نوآورانه كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران. ،مديريت ورزشي.

7-علي ايمان پور قاضيجهاني میرحسن سیدعامری، 1398، ارائۀ مدل و رتبه‌بندي عوامل استراتژي بازاريابي اماكن ورزشي شمال‌غرب كشور،رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي.

8-حسین شرفی - میرحسن سیدعامری، 1398، The Moderating Role of Organizational Politics Perception in the Relationship between Organizational Justice and Job Satisfaction of the Staff of Irans Ministry of Sports and Youths،Academy of Strategic Management Journal.

9-حجت محمدی میرحسن سیدعامری رباب یدالله زاده, 2015, Comparison of physical fitness among male students in Zanjan province,International Journal of Sport Studies.

10-میرحسن سیدعامری, 2015, The impact of word of mouth promotion on brand special value dimensions in sports services,Sport Science.

11-Hassan Seyed Ameri and Mohsen Behnam, 2014, THE EFFECT OF BRAND CREDIBILITY ON CONSUMERS’ PERCEPTION ABOUT BRANDS,Sport Science.

12-مرتضی فتاح پور ،سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، مصطفی فتاح پور, 2012, The effect of moral education on ethical decision making of athletic trainers,Life Science Journal.

13-سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، مرتضی فتاح پور مرندی, 2012, Ethical Decision - Making of sport coaches,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

14-میرحسن سیدعامری, 2012, The Possible Effects of Motor Activities on Improving Perceptual Motor Capabilities of Trainable Mentally Retarded Children,World Journal of Sport Sciences- دانشگاه تهران.

15-میرحسن سید عامری 1، سید محمد کاشف 2، مرتضی فتاح پور مرندی 3، 1394، تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر اساس پست و سابقه مربیگری،مطالعات مدیریت ورزشی.

16-میرحسن سیدعامری -عثمان سواره لقمان ابراهیمی، 1394، رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.

17-فریبرز فتحی 1 ، محمد امین صیادی 2، میرحسن سید عامری 3، 1394، نیاز سنجی شهروندان ارومیهای به ورزش همگانی،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

18-میرحسن سیدعامری، 1394، تبیین فراگرد انگیزش )عوامل انگیزاننده( و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه.

19-محسن بهنام 1،دکتر میرحسن سیدعامری 2، نرگس فصیح 3، لیلا خرمی، 1393، تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی،پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران.

20-مهرداد محرم زاده محسن وحدانی جعفر قهرمانی میرحسن سید عامری، 1393، رابطة بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.

21-فریبرز فتحی، مهرداد محرم زاده ، میر حسن سید عامری، 1393، بررسی رابطة بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.

22-فریبرز فتحی 9 ، میرحسن سیدعامری 2 و آرمان ویسی 3، 1393، بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران،مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش.

23-سعید لطفی یامچی، میرحسن سید عامری، خدیجه لطفی یامچی، 1393، بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و اثر بخشی در سازمان های ورزشی،مطالعات مبانی مدیریت در ورزش.

24-. فریبرز فتحی ? 2. میرحسن سیدعامری - 3. مهرداد محرم زاده، 1393، تبیین رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران،پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی.

25-میترا محمدی 1، محمدامین صیادی 2، دکتر میر حسن سید عامری، 1393، تبیین مهم ترین عوامل برانگیزاننده ی فعالیت های ورزشی در مسیرهای تندرستی،پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران.

26-محمد مازیاری؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سید عامری، 1393، تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بیانگیزگی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیت‌بدنی،نشریه مدیریت و توسعه ورزش.

27-فریبرز فتحی ، میرحسن سیدعامری، سید محمد کاشف، 1393، عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به مطالعهی روزنامه های ورزشی،مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی پیام نور.

28-میرحسن سیدعامری فاطمه جامعه ای، 1393، تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

29-میرحسن سیدعامری، 1393، تبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسون،مطالعات مدیریت ورزشی.

30-محسن وحدانی، مهرداد محرم زاده میرحسن سیدعامری نجمه رضا سلطانی، 1392، ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی،مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش.

31-مرتضی فتاح پور مرندی .2 - ?مصطفی فتاح پور مرندی - .3مهرداد محرم زاده – .4میرحسن سیدعامری، 1392، ارتباط سرمایه های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان استانهای آذربایجان غربی و شرقی،رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.

32-مهرداد محرمزاده ، میرحسن سیدعامری ، محمد امین صیادی ، میترا محمدی، 1392، ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی،نشریه مدیریت و توسعه ورزش گیلان.

33-دکتر حسین بیات 9 ، دکتر میرحسن سیدعامری 2 ، اسکندر حسین پور 3 ، فاروق فتحی کجل، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،.

34-محمدرسول خدادادی میرمحمد کاشف – 3.. میرحسن سیدعامری – 4.. معصومه اعلمی کشکی، 1392، رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی،مدیریت دانشگاه تهران.

35-پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1392، ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

36-سعید اشرفی 1 ، سید محمد کاشف 2، میر حسن سید عامری، 1392، ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

37-میرحسن سیدعامری، شیدا سعیدی،فریدون منافی، 1392، ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشتههای ورزشی تیمی،مطالعات روانشناسی ورزشی.

38-مرتضی فتاح پور مرندی، سید محمد کاشف، میرحسن سید عامری، 1392، بررسی تأثیر آموزش‌های اخلاقی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مربیان ورزشی،معرفت اخلاقی.

39-سید محمد کاشف میرحسن سیدعامری محمد مازیاری، 1392، بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان دوره متوسطه،آموزش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.

40-سید سیروان حسینی، میرمحمد کاشف، میرحسن سیدعامری، 1392، مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی پیام نور.

41-میرحسن سیدعامری قربان بردی آلق، 1391، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه)،نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی - دانشگاه بوعلی سینا همدان.

42-کیوان عرضه ، میرحسن سیدعامری، 1391، مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی- پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم.

43-محسن وحدانی، مهرداد محرم زاده، میرحسن سیدعامری، 1391، ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان خراسان شمالی،تعلیم و تربیت استثنایی.

44-مهرداد محرم زاده ،میرحسن سیدعامری، شیدا سعیدی، 1391، ارتباط مؤلفه‌های پنج‌گانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم.

45-میر حسن سید عامرى 1، سوران بهرامى 2 ، محمد امین صیادى 3، 1391، بررسى رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندى و وفادارى،پژوهش هاى کاربردى مدیریت و علوم زیستى در ورزش.

46-اصغر توفیقی ، میرحسن سیدعامری، جواد طلوعی آذر، 1391، تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی ، مقاومتی ، و موازی بر حجم و ظرفیت ریوی دانشجویان مرد غیر فعال،المپیک- کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

47-، یعقوب بدری آذرین ، میرحسن سیدعامری، علی ایمانپور، 1391، تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی- دانشگاه تهران.

48-بهنام ملکی، حسن محمدزاده ،میرحسن سیدعامری، حجت زمانی ثانی، 1390، بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی،پژوهش در علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

49-محمدرضا اسمعیلی، میرحسن سیدعامری، ابوالفضل قاسم زاده ، پوریا سهرابی، 1390، رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمان کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران،مطالعات مدیریت ورزشی.

50-میرحسن سیدعامری ، محمدرضا اسمعیلی، 1390، رابطه بین توانمندسازی،تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران.

51- 1389، بررسی عنصرحمایت مالی از عناصرآمیخته بازار یابی ورزشی،نشریه علمی- پزوهشی المپیک.

52-میرحسن سیدعامری، 1389، بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی استان مازندرانجان شرقی و غربی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در غلوم ورزشی ISC (، 7،7.

53- 1388، ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی ( ISC.

54- 1388، تاثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای سیستم کمپلمان کاراته کاران C3 وC4 حرفه ای جوان،مجله علمی پژوهشی حرکت.

55- 1388، منابع استرس-تحلیل رفتگی و میل به باز نشستگی در داوران حرفه ای فوتبال ایران،فصلنامه تخصصی رفتار حرکتی علمی- پزوهشی پزوهش در غلوم ورزشی ( ISC.

56- 1388، وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن باعوامل فردی در بین مربیان،نشریه علمی- پزوهشی حرکت ( ISc).

57- 1388، تبیین رابطه بین مولفه های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه موثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،مدیریت ورزشی.

58- 1388، تبیین رابطه سبکهای مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و رضایت شغلی مربین ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه،پژوهش در علوم ورزش.

59- 1385, The Possible Impact Of Participative Management As an effective management technique on Promoting Employees Job Motivation (Physical Education Office, West Azarbaijan),نشریه حرکت.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)

1- 1391, Analysis of factors influencing students attitudes and opinions about the,کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال - با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, آمل,ایران.

2- 1391, Empowerment of human resources and organizational productivity,کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال - با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, آمل,ایران.

3- 1391, Ethical Decision making of sport coaches and athletic medical assistant in,کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال- با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, آمل,ایران.

4- 1393, Investigation of the relationship between ICT and Originality aspect of self-efficacy of West Azerbaijan youth and sports office Employees",هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, tehran,iran.

5- 1393, Survey of challenges and Opportunity which are sport for all Chaharmahal va Bakhtiary,هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران,ایران.

6- 1385، ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران ادارت تربیت بدنی استان اصفهان،اولین کنگره بین المالی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی.

7- 1392، ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتری و تقویت برند ورزشی در لیگ حرفهای فوتبال ایران،دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران،ایران.

8- 1392، ارتباط بین جاذبه های طبیعی ورزشی با توسعه گردشگری ورزشی،چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی، گرگان،ایران.

9- 1393، ارتباط بین رهبری خدمت گزار و جامعه پذیری سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

10- 1389، ارتباط بین ساختار سازمانی و کارافرینی سازمانی در تربیت بدنی استان اذربایجان شرقی،اولین همایش ملی مدیریت، شیراز،ایران.

11- 1391، ارتباط بین سبک رهبری مربیان با سبک هویت ورزشکاران ژیمناستیک کار،دومین همایش استعداد یابی - با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

12- 1391، ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و رضایت مندی ورزشکاران استان اصفهان،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی، تفت،ایران.

13- 1388، ارتباط بین سبک های مدیریتی تبدیلی و تبادلی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

14- 1390، ارتباط بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی در مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی،همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، لاهیجان،ایران.

15- 1392، ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایت مندی ورزشکاران،چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی، گرگان،ایران.

16- 1394، ارتباط بین عدالت سازمانی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931، ارومیه،ایران.

17- 1388، ارتباط بین گرایشهای ارزشی سبک های تصمیم گیری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش.

18- 1390، ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی، تهران،ایران.

19- 1390، ارتباط بین منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران اداره کل،همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آمل،ایران.

20- 1392، ارتباط بین مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

21- 1391، ارتباط بین ویزگیهای دموگرافیک و فرایند تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی،علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

22- 1385، ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

23- 1386، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر خود پنداره و تصویر بدنی بانوان 30-45 ساله،چکیده مقالات اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش.

24- 1386، بررسی رابطه ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و جریان ارتباطات) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش(KM)،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

25- 1385، بررسی عوامل انگیزشی نیروهای داوطلبی در ورزش،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگا ه تبریز.

26- 1394، بررسی ارتباط بین جو سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال بختیاری،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار،ایران.

27- 1390، بررسی تاثیر اجرای زنگ سلامت بر اعتماد سازمانیکارکنان اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی، تهران،ایران.

28- 1388، بررسی توصیفی مقایسه ای وضعیت بهداشتی و ایمنی استخر های سر پوشیده استان آذربایجان غربی بر اساس نرم های استاندارد،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش.

29- 1393، بررسی چالشها وفرصتهای فرا روی ورزش همگانی بانوان استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای توسعهای،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

30- 1390، بررسی رابطه بین مدیریت زمان با مسخ شخصیتی کارکنان اداره تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

31- 1385، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی ورزشکاران،چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور.

32- 1385، بررسی رابطه تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس شهر سقز،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

33- 1386، بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی ( پشتیبانی ICT وشناخت ICT ) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژِی مدیریت دانش (km )،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی.

34- 1385، بررسی رابطه جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان های کردستان و کرمانشاه،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

35- 1390، بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با،همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

36- 1390، بررسی رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

37- 1385، بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه و دخترانه دوره های سه گانه تحصیلی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و مدیران واحدهای آموزشی استان آذربایجان غربی،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

38- 1387، بررسی علل جذب نیروهای داوطلبی در ورزش،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

39- 1391، بررسی علل خشونت تماشاگران اشوبگر کشتی از دیدگاه پلیس،همایش ملی علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

40- 1387، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

41- 1390، بررسی موانع توسعه ورزشهای همگانی و تفریحی از دیدگاه شهروندان ارومیه ای و ارایه راهکار هایی برای توسعه،همایش ملی تربیت بدنی، آمل،ایران.

42- 1393، بررسی نقش روانشناس ورزشی با عملکرد ورزشی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

43- 1391، بررسی و ارزیابی عوامل استراتزیک داخلی موثر بر موفقیت مالی در ورزش دانشگاهی،سومین همایش بین المللی علمی – ورزشی دانشگاهای آسیا، تهران،ایران.

44- 1393، بررسی و مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ارومیه،هشتمین کنگره تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران،ایران.

45- 1391، بررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیان،دومین همایش استعدادیابی - با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

46- 1392، بررسی وضع موجود و تبیین شاخص های استعدادیابی در کشتی،سومین همایش ملی استعدادیابی، تهران،ایران.

47- 1389، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی امکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبران تربیت بدنی،اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران،ایران.

48- 1387، بررسی وضعیت ساختاری برنامه ریزی و بودجه باشگاههای ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی.

49- 1394، بررسی وضعیت صلاحیتهای حرفه ای دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931، ارومیه،ایران.

50- 1394، بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار،ایران.

51- 1393، پیاده سازی مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با استفاده از تکنیک TOPSIS،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

52- 1393، پیش بینی میزان اثر بخشی ساختار های حمایت مالی ورزشی و روابط نظری بین آنها در میان طرفداران والیبال،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

53- 1393، تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذرباجان غربی،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

54- 1386، تاثیز تمرینان هوازی شدت متوسط روی سطوح گنادوتروپین و اندورژین سرم زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک،ششمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

55- 1387، تبیین اثر تمرین ذهنی بر کیفیت یادگیری مهارت کات تنیس روی میزبک هند""،اولین همایش علمی تنیس روی میز.

56- 1387، تحلیل عوامل آموزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

57- 1393، تدوین اهداف بلند مدت و حوزه های کلیدی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حوزه ورزش،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

58- 1392، تعیین شاخص های روانی و شخصیتی به منظور انتخاب بازیکن فوتبال،سومین همایش ملی استعدادیابی، تهران،ایران.

59- 1393، خصوصی سازی: راهکارهای توسعه اشتغال زایی از طریق ورزش،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

60- 1386، رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

61- 1392، رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی 1HSE در ساخت و نگهداری اماکن،دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران،ایران.

62- 1391، رابطه بین کمال گرایی و اضطراب رقابتی در کشتی گیران جوان شهر ارومیه،علم و کشتی - علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

63- 1387، رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذدبایجان شرقی،همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله.

64- 1394، رابطه رهبری تحول آفرین با حمایت سازمانی ادراک شده در بین اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانم شرقی،هفتمین کنگره بین المللی مدیریت کارافرینی و نوآوری، تهران،ایران.

65- 1385، رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استانهای آذربایجان شرقی و غربی،اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی.

66- 1386، رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان آموزش و پرورش استانهای آذربایجان شرقی و غربی،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

67- 1385، رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

68- 1394، رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با روحیهی تلاش و ابتکار درکارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

69- 1388، رابطه مدیریت کیفیت جامع و معیارهای آن در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

70- 1390، رابطهی به کارگیری فناوری اطلاعات و اثربخشی در سازمان های ورزشی،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

71- 1390، راهکار هایی برای جذب و افزایش مشارکت شهروندان ارومیه ای در برنامه ورزش همگانی و تفریحی،همایش ملی تفریحات ورزشی، تهران،ایران.

72- 1392، شناسایی قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدید های اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی و تنگناها و چالش های فراروی ان،کنفرلنس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز،ایران.

73- 1394، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت دانشآموزان در انجمنهای دانشآموزی با تاکید بر انجمنهای ورزشی،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931، ارومیه،ایران.

74- 1390، عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی در شهر زنجان از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی،همایش ملی تفریحات سالم ورزشی، تهران،ایران.

75- 1392، عوامل موثر برحضور هواداران فوتبال در مسابقات تیم ملی بر اساس نظریه ارزشهای،دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران،ایران.

76- 1393، مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتریان در مدارس فوتبال،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

77- 1394، مقایس وضعیت چابکی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار،ایران.

78- 1390، مقایسه امکانات و نیروی انسانی تربیت بدنی مدارس پسرانه و دخترانه دوره متوسطه استان اردبیل،ششمین همایش ملی دانشجویان، تهران،ایران.

79- 1386، مقایسه سبک های مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر،اولین همایش بین المللی علمی -ورزشی جهان اسلام.

80- 1392، مقایسه عوامل تسهیل کننده فعالیت های ورزشی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در زنان معلول شهر ارومیه،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

81- 1390، مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی،همایش علمی،تخصصی ورزش همگانی - دانشگاه تهران، تهران،ایران.

82- 1390، منلسب سازی امکن ورزشی و محیط های شهری برای توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولین،همایش علمی،تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، تهران،ایران.

83- 1385، نقش احتمالی مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه موثر در ارتقای انگیزش شغلی کارکنان ادارت تربیت بدنی استان آ.غ،اولین کنگره بین المالی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی.

84- 1391، نقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیت های ورزشی تفریحی،دومین همایش استعدادیابی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

85- 1391، نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش)سباح، طناورز و ژیمناستیک(،دومین همایش استعداد یابی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

86- 1392، نقش عوامل روانشناختی توانمندسازی بر انگیزش پیشرفت ورزشی کشتی گیران سطح ایلام،سومین همایش ملی استعدادیابی، تهران،ایران.

87- 1391، نقش فعالیت بدنی و ورزش در نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان شهر یزد،اولین همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی، تهران،ایران.

88- 1390، و نقش آن در مدیریت ورزشی CMS،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.
کتاب های چاپ شده (7)

1-.

2-میرحسن سیدعامری، 1391، مبانی راهبردی رویداد های ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-میرحسن سیدعامری،رحیم شریف، 1392، مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-میرحسن سیدعامری، مرتضی فتاح پور مرندی، 1392، مبانی مدیریت اوقات فراغت با رویکرد ورزش های تفریحی،تالیف.

5- 1388، اصول و مبانی تربیت بدنی با تکیه بر ارزشهای اسلامی.

6-مهرداد محرم زاده ،میرحسن سیدعامری، محسن وحدانی، 1391، روانشناسی کار در سازمان های ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

7- 1386، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-دکتر میرحسن سید عامری- دکتر مهرداد محرم زاده، 1393، طرح ملی سند چشم انداز 1404 توسعه ورزش دانشگاه ها با تاکید بر ورزش همگانی،ملی.

2- 1394، ارتباط بین عوامل برانگیزاننده و میزان پایبندی به رفتارهای اخلاقی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-میرحسن سیدعامری،وریا کریمی، 1393، بررسی نیاز های آموزشی دانشجویان تربیت بدنی دانشکده های فنی و حرفه ای سما در راستای تقویت روحیه کارافرینی،اداره آموزش وپرورش.

4- 1385، بررسی رابط? فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات کل تربیت بدنی مثال موردی (استانهای آذربایجان غربی و شرقی)،دانشگاه ارومیه.

5- 1387، تحلیل عوامل آموزش رشته تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

6- 1377، مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان رشته تربیت بدنی (دبیری محض) با سایر رشته ها در دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (104)

1-سارا یزدان پناه، 1398، شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان آ.غ..

2-مهدی تمری فر، 1398، ارتباط کارآفرینی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بین مدیران باشگاه های ورزشی شهر ارومیه.

3-شيداله زندنا، 1394، بررسي رابطه بين تعهد سازماني و سكوت سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سيد هيوا سيد، 1394، ارتباط سبك هاي رهبري با مديريت تنوع و اثربخشي سازماني در ادارات ورزش و جوانان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مينا اصلان آبادي، 1394، بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه از ديدگاه مديران و معلمان درس تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-وحيد زارعي اردهائي، 1394، رابطه توانمندسازي روانشناختي و مديريت دانش در بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-يعقوب عبدي، 1393، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تعهد سازماني در كاركنان ادارات و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-منيره خيري، 1393، رابطه مولفه هاي هوش هيجاني باديد گاه وعلايق به فعاليت هاي بدني در دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-علي اصغر نوري، 1393، رابطه بين اعتماد سازماني ورفتارشهروندي سازماني دركاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ليلا رشيدي، 1392، بررسي وضعيت سالن هاي آموزش و پرورش شمال استان آذربايجان غربي مشكلات تنگناها و ارائه راهكارهايي براي بهينه شدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سجاد عطاري، 1393، بررسي رابطه فناوري اطلاعات و سرمايه اجتماعي با توانمندسازي روانشناختي كاركنان (مطالعه موردي اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-رضا رضانژاد، 1393، تحليل طرح سباح با مدل swot در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-گلاله رسولي آذر، 1392، تعيين فرآيند انتخاب بازيكن براي تيم فوتبال براساس مدل تصميم گيري چند معياره فازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-حسن لطفي، 1393، ارزيابي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت دبيران تربيت بدني استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل ارزيابي كرك پاتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-اعظم نوبخت، 1393، رابطه آرزوهاي شغلي و كارآفريني سازماني بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-پريسا محمود پور، 1390، بررسي رسانه هاي همگاني به عنوان يك عامل تاثير گذار در گرايش به ورزش قهرماني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محسن وحداني، 1390، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سعيده ذبيحي، 1390، بررسي ادراكات كاركنان و مديران از عناصر مديريت استعداد در اداره كل تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-شيدا سعيدي، 1390، رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض مديران ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيران توحيدي، 1390، طراحي بانك اطلاعاتي تامين كنندگان خدمات و كالاهاي ورزشي و پيمانكاران ساخت اماكن ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-شمس غفاري دولت آباد، 1390، ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري عملكرد معاونين ورزش بانوان دانشگاههاي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مهدي بني اسد، 1390، ارتباط خصوصي سازي با اشتغال زايي در ورزش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-معصومه شيري، 1390، بررسي موانع جذب اسپانسرها در واليبال حرفه اي استانهاي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-زينب حقيقي، 1390، رابطه هوش هيجاني و سن در ورزشكاران و غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-احمد نوري، 1390، امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزشي ايران ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-يوسوف تالانه، 1390، ارتباط بين سلامت عمومي و سلامت سازماني در مديران و كاركنان اداره كل تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سيد سيروان حسيني، 1391، تاثير مدل هاي مشاهده اي بريادگيري در مهارت پرتاب آزاد بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-بهزاد پورفرهمند، 1391، بررسي راهكار هاي توسعه ورزشي شهري با تاكيد برايستگاه هاي دوچرخه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مهران آذريان سوسهاب، 1391، بررسي سازمان هاي نظماشوب در اداره كل ورزش و جوانان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-شبنم فتحي، 1391، بررسي تاثير اختلال دستگاه دهليزي بر يادگيري دانش آموزان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-مسيب منتظر نجف آبادي، 1391، بررسي رابطه بين شفافيت نقش و سازگاري شغلي كاركنان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-محمد مازياري، 1391، رابطه بين رفتار حمايتي دبيران تربيت بدني و بي انگيزگي دانش آموزان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-مرتضي فتاح پور مرندي، 1391، ارتباط بين فلسفه اخلاق فردي و تصميم گيري اخلاقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-شيروان حاتمي، 1391، تاثر برنامه منتخب حركتي بر بهبود مهارت هاي حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-بهنام زاير، 1391، ارتباط بين مولفه هاي شيش سيگما با بهره وري سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-روناك اكبري، 1391، ارتباط بين وفاداري مشتري و تقويت برند ملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-حميده شرافتمند ياري، 1391، ارتباط بين هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-حميد فتحي، 1391، ارتباط بين موانع ورزش معلولين با عدم روي آوردن آنان به فعاليت ورزشي از ديدگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-كامل عبدالله زاده، 1391، بررسي ادراك فاصله ورزشكاران و غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-حسين بيان، 1390، عوامل موثر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري رويدادهاي ورزشي در شه زنجان از ديدگاه دست انر كاران ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-جمال قادر زاده، 1390، بررسي تاثير اجراي زنگ سلامت در محيط كار بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-فاطمه ايوبي، 1390، ارتباط ميزان استفاده از اينترنت با درجه تحقق ابعادسازماني يادگيرنده در كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-افشار صيدي قلعه گاه، 1390، ارتباط مديريت دانش با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-عبدالرسول صيدي فر، 1390، رابطه بين اعتماد سازماني و سازگاري شغلي در كاركنان اداره كل تربيت استان گلستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-محسن طيبي، 1390، ارتباط بين مديريت مشاركتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در اداره كل تربيت بدني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-سروش عبدالهي، 1390، بررسي رابطه هوش فرهنگي با اثربخشي مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-سجاد رستمي، 1390، بررسي رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-قربان بردي آلق، 1390، بررسي راههاي افزايش مشاركت شهروندان اروميه اي در برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-رضا شيخ يوسفي، 1390، ارتباط بين منابع قدرت و سبك هاي مديريت تعارض در مديران اداره كل تربيت بدني ..........، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-فرشاد كلهر، 1390، بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و كسب مزيت رقابتي ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-مهدي زنگنه، 1388، مقايسه اثر 3 نوع تمرين استقامتي قدرتي و موازي(تركيبي ) بر حجم هاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-عثمان سواره، 1389، رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري در اداره كل تربيت بدني استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-سيروان نامداري، 1389، امكان سنجي توسعه ي گردشگري ورزش هاي ابي در درياچه ي زريوار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سعيد لطفي يامچي، 1389، رابطه به كار گيري فناوري اطلاعات و اثر بخشي در سازمان هاي ورزشي ( اداره كل تربيت بدني استان اذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-سيد مصطفي سيادت، 1389، مقايسه استانداردهاي بهره وري انرژي در استخرهاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-عيسي مصطفي، 1389، مقايسه ارتباط تصوير بدني با شاخص هاي پيكر سنجي دانش اموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-محمد رضا اسمعيلي، 1389، رابطه بين تواتنمند سازي تعهد سازماني و تعهد شغلي كاركنان اداره كل تربيت بدني استان تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-سيد حسن محسنيان فر، 1389، طزاحي سيستم جامع اطلاع رساني استخرهاي شناي اروميه برمبناي وب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-سياوش مشير وزيري، 1389، براورد سهم ورزش و درمان از سبد هرينه خانوارهاي سنندجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-عادل شيريني، 1389، مقايسه امكانات ( تجهيزات و فضاي ورزشي ) و نيروي انساني تربيت بدني مدارس دولتي و غير انتفاعي دوره متوسطه استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-مهدي بهمن يار، 1389، مطالعه امادگي پذيرش مديريت كيفيت فراگير دذ كاركنان ادارات كل تربيت بدني استان هاي خراسان شمالي جنوبي و رضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-اسكندر حسين پور، 1389، بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-پگاه نورايي، 1393، تاثير ابعاد رفتار رهبري مربيان بر انگيزش موفقيت و عملكرد تيمي بازيكنان تيم هاي واليبال استان گلستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-علي اصغر نوري، 1393، رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-زينب يوسفي، 1393، رابطه اخلاق كاري با بهره وري عملكرد كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي بر اساس مدل اچيو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-ربابه مظفري، 1393، نقش عناصر آميخته بازاريابي در تصميم گيري خريد مصرف كنندگان محصولات ورزشي ورزشكاران استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-فريبا طائفه سيد عليخاني، 1393، رابطه جامعه پذيري سازماني و سرمايه اجتمايي در ميان كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-رقيه صدري نوبخت، 1393، رابطه بين رهبري اخلاقي و توانمندسازي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-سيد سيروان حسيني، 1392، مكان يابي اماكن ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي gis منطقه مورد مطالعه شهر سقز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-احمد رزمان، 1393، تحليل طرح سباح با استفاده از مدل swot در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-احمد رزمان، 1393، ارتباط بين نفوذ اجتماعي مديران و تعهد سازماني كاركنان از ديدگاه كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-هيوا خضري، 1393، مقايسه اماكن ورزشي با استاندارد هاي ملي ورزش معلولين در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-بهرام جسور، 1392، ارزيابي اقتصادي اماكن ورزشي شهرستان پيرانشهر با توجه به نقطه سر به سر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-حامد بروشك، 1392، ارزيابي كيفيت خدمات و تعيين ميزان شكاف بين ادراكات و انتظارات ورزشكاران در هيت پزشكي ورزشي استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-دورنا باقري اقدم، 1392، عوامل موثر بر حضور تماشاگران تيم فوتبال تراكتور سازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-مصطفي فتاح پور مرندي، 1392، ارتباط بين سرمايه هاي اجتماعي و فكري با مديريت دانش در ادارات كل ورزش و جوانان استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-سيد سميه ژاله معصومي، 1393، مطالعه رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ict) با خودكارآمدي كارمندان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-لاله كراري، 1392، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

79-سيده سحر سلامي، 1392، بررسي و مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني در مدارس دخترانه دولتي و غير انتفاعي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

80-منيره خيري قوزلوجه، 1393، رابطه مولفه هاي هوش هيجاني با ديدگاه و علايق به فعاليت هاي بدني در دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

81-اكرم بهاري قره گوز، 1392، ارتباط جو سازماني با ميزان پايبندي به رفتار هاي اخلاقي در بين كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

82-بينا آذري، 1392، ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با يادگيري سازماني در كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

83-محمد رضا ابراهيمي، 1392، طراحي و تدوين برنامه استراتژيك اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي و ارائه الگوي اجرايي آن به روش كارت امتيازي متوازن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

84-حسين حاجي زاده، 1392، عوامل بازدارنده اوقات فراغت با رويكرد ورزشي در زندانيان مرد زندان مركزي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

85-سعيد اشرفي، 1392، ارتباط بين موازنه تصميم گيري با مراحل تغيير رفتار ورزشي در جانبازان معلولين شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

86-ادريس شيرين نژاد، 1392، رابطه هوش سازماني با چابكي سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

87-سهيلا رحيمي، 1391، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و توانايي كنترل بحران هاي ناشي از منابع انساني در مسئولين هيات هاي ورزشي استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

88-مريم سعيدي راد، 1391، مقايسه مهارت هاي رواني شناگران 14-18 سال با توجه به سطح عملكرد آنان در دو موقعيت تمرين و مسابقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

89-فريده حسين زاده، 1391، رابطه گرايش به كارافريني سازماني و عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

90-فريبرز فتحي، 1391، رابطه آرزو هاي شغلي با جامعه پذيري سازماني كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

91-لاله كراري، 1392، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان اذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

92-اكرم بهاري قره گوز، 1391، ارتباط جو سازماني با ميزان پايبندي به رفتار هاي اخلاقي در بين كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

93-شبنم فتحي، 1391، تاثير اختلال دستگاه دهليزي بر اختلالات يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

94-علي وطن دوست، 1391، بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ساختار سازماني در ادارات ورزش و جوانان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

95-سيد سيروان حسيني، 1391، تاثير شيوه هاي مدل مشاهده اي و آموزش كلامي بر اكتساب يادداري و انتقال در مهارت پرتاب ازاد بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

96-محمد مازياري، 1391، رابطه رفتار حمايت اجتماعي دبيران تربيت بدني و بي انگيزگي دانش آموزان در فعاليت هاي تربيت بدني مدارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

97-مهران اذريان، 1391، بررسي ويژگي هاي سازمان هاي نظم آشوب در اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

98-محسن عراقي، 1391، بررسي ارتباط بين ورزش دوچرخه سواري و عوامل كيفي زندگي زندگي شهري شروندان اروميه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

99-سميرا شريفي، 1391، تاثير موسيقي فيلم انگيزشي و ويژگي هاي رقابت جويي بر سرعت دويدن دختران جوان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

100-مرتضي پايمزد، 1391، رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين در اداره كل ورزش و جوانان استان قم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

101-مرتضي فتاح پور مرندي، 1391، ارتباط فلسفه اخلاق فردي و فرايند تصميم گيري اخلاقي در مربيان ورزشي و ارائه الگو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

102-بهزاد احدي، 1392، تعيين عوامل مرتبط با استاندارد هاي حرفه اي بومي معلمان تربيت بدني در مدارس شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

103-حميده شرافتمند ياري، 1391، ارتباط هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

104-نسرين رمضان پور، 1391، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.