• نام و نام خانوادگی
  • اصغر توفیقی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (38)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر توفیقی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (53)

1-اصغر توفیقی، فاطمه رحمانی، بهرام جمالی، سولماز بابایی, 2015, The Effect of Regular Aerobic Exercise on Reverse Cholesterol Transport A1 and Apo Lipoprotein A-I Gene Expression in Inactive Women,Iran Red Crescent Med J.

2-مهرداد حفظ السان، اصغر توفیقی، بهرام جمالی ، سهراب قلعه گبر, 2014, THE RELATIONSHIP OF BREASTSTROKE TRAINING ON KNEE PAIN AND Q ANGLE OF BREASTSTROKE AND CRAWL SWIMMERS,Central European Journal of Sport Sciences and Medicine.

3-اصغر توفیقی ، حسین علی خزایی، آرمان جلیلی, 2014, Comparison of Effect of One Course Intense Exercise (Wingate test) on Serum Levels of IL-17 in Different Groups of Athletes,Asian Journal of sport medicine.

4-اصغر توفیقی، اکرم آمقانی، سلیم واحدی نمین، بهرام جمالی، محمدرضا شیری، 1394، تاثیر مصرف اسید امینه شاخه دار و کربوهیدرات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

5-اصغر توفیقی، سولملز بابایی، 1394، تاثیر فعالیت بدنی منظم بر شاخص افسردگی و پروفایل چربی زنان چاق،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.

6-اصغر توفیقی، زهرا صمدیان، جواد طلوعی آذر، 1394، بررسی نقش پیش التهابی رزیستین و پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2؛ اثر فعالیت های ورزشی هوازی و مقاومتی،علوم زیستی ورزش.

7-فلاح رحمانی، اصغر توفیقی، غفور غفاری، 1394، تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آماده سازی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان،فیزیولوژی ورزشی.

8-اصغر توفیقی ، زهرا صمدیان ، علیرضا مهدی زاده ، محمدرضا ذوالفقاری، 1393، پاسخ مقادیر سرمی رزیستین به یک دوره تمرین هوازی و رابطه آن با شاخص های متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2،مجله پزشکی تبریز.

9-اصغر توفیقی ، سمانه داستاه ، سولماز بابایی ، جواد نوزاد گجین، 1393، تاثیر ارتعاش کل بدن بر عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی قلبی عروقی جانبازان سالمند،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

10-اصغر توفیقی ، سولماز بابایی ، فاطمه ایلیون کشکولی ، رقیه بابایی، 1393، تعیین ارتباط بین میزان فعالیت بدنی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.

11-اصغر توفیقی ، صبا حمزه زاده ، علیرضا مهدی زاده ، محمدرضا ذوالفقاری، 1393، سطح پلاسمایی ویسفاتین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ؛ مقایسه اثر دو نوع پروتکل تمرینی،مجله پزشکی ارومیه.

12-اصغر توفیقی ، صبا حمزه زاده، 1393، بررسی تغییرات ویسفاتین پلاسمایی و برخی شاخص های متابولیکی به دنبال یک دوره تمرین هوازی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2،ورزش و علوم زیست حرکتی سبزوار.

13-اصغر توفیقی ، سولماز بابایی، 1393، تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن ABCG1 در زنان چاق کم تحرک،ورزش و علوم زیست حرکتی سبزوار.

14-اصغر توفیقی، غفور غفاری، 1393، تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل امگا 3 بر مولکولهای سلولی چسبان زنان چاق،مجله پزشکی تبریز.

15-اصغر توفیقی، صابر ساعد موچشی، 1393، تغییر عملکرد عصبی - عضلانی مردان سالمند در پاسخ به ارتعاش کل بدن،مجله علوم پزشکی کرمان.

16-اصغر توفیقی ، وحیده دولتی، 1393، مقایسه بارگیری بلندمدت و کوتاه مدت بارگیری مکمل سلنیوم بر شاخص های فشار اکسایشی دختران فعال دانشجو به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز،پژوهش در ورزش دانشگاهی.

17-اصغر توفیقی ؛ نیلوفر زارعی، 1393، مقایسه تاثیر تمرین تناوبی و تداومی بر عملکرد محور هورمون رشد / فاکتور رشدی شبه تنسولینی در زنان چاق،ورزش و علوم زیست حرکتی سبزوار.

18-اصغر توفیقی ، جواد مهربانی ، سید محسن خدیوی، 1393، اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین - 1 و گرلین آسیل دار در مردان چاق جوان،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

19-اصغر توفیقی ، سولماز بابایی ، سمانه داستاه، 1393، بررسی ارتباط بین سلامت روانی و فعالیت بدنی پرستاران شاغل در بیمارستان های ارومیه،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.

20-اصغر توفیقی، یوسف غفاری ، نسرین افسربیگی، 1393، تأثیر یک برنامه تمرین هوازی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر کاهش وزن مردان چاق،مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

21-حسن توسلی، اصغر توفیقی، فرهاد حسین پناه، مهدی هدایتی، 1392، اثر 12 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر نسبت سطح نسفاتین به گرلین آسیل دار در نوجوانان دارای اضافه وزن،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران.

22-اصغر توفیقی ، غفور غفاری، 1392، تاثیر تمرین هوازی منظم و مصرف مکمل امگا 3 بر ICAM-1 و سطح لیپوپروتئین سرم در زنان چاق،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

23-اصغر توفیقی، صابر ساعد موچشی، 1392، مقایسه پاسخ لاکتات و پروتئین C واکنشی به مصرف مکمل بیکربنات سدیم و فعالیت هوازی وامانده ساز در افراد جوان فعال،مجله علوم پزشکی کرمانشاه(بهبود).

24-اصغر توفیقی ، صابر ساعد موچشی، 1392، مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم بر شاخصهای خستگی و عملکردی مردان فعال به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

25-اصغر توفیقی، زهرا صمدیان، 1392، مقایسه اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخصهای گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2،مجله علمی پزشکی جندی شاپور.

26-زهرا صمدیان، اصغر توفیقی ، علیرضا مهدی زاده، 1392، اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطح سرمی رزیستین و شاخص های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2،مجله دیابت و لیپید ایران.

27-اصغر توفیقی، صابر ساعد موچشی ، غفور غفاری، 1392، بررسی پاسخ عصبی ـ عضلانی زنان سالمند به تمرینات طولانی مدت ویبریشن کل بدن،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

28-اصغر توفیقی، سولماز بابایی ، فاطمه رحمانی، 1392، بررسی تاثیر طولانی مدت فعالیت منظم ورزشی بر تغییرات پروفایل چربی و ICAM-1 و VCAM-1 در زنان چاق،مجله پزشکی ارومیه.

29-اصغر توفیقی، غفور غفاری، صابر ساعد موچشی، 1392، تأثیر تمرین هوازی منظم و مصرف مکمل امگا- 3 بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن سرم در زنان سالمند چاق،مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی.

30-اصغر توفیقی، یعقوب ساکی ، کیوان رزمجو، 1392، تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی پیش رونده بر تعادل، خستگی و ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به ام اس،مجله علمی پزشکی جندی شاپور.

31-اصغر توفیقی، علی جلالی دهکردی، بختیار ترتیبیان، فضل الله شورابه، مهناز سینایی، 1391، اثر سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان ترشح هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین یک در زنان سالمند،مجله علوم پزشکی اصفهان، 30،2.

32-بهرام جمالی قراخانلو، اکرم آمقانی، اصغر توفیقی، علی جمالی، محمدرضا شیری، 1391، تاثیر تک مرحله ای مصرف مکمل کافئین بر غلظت سرمی کورتیزول، HSP72 و تعداد گویچه های سفید در مردان ورزشکار،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

33-اصغر توفیقی، جواد نوزاد گجین، سولماز بابایی ، سمانه داستاه، 1391، تاثیر تمرینات هوازی بر شاخص سلامت عمومی جانبازان غیر فعال،مجله علمی پژوهشی طب جانباز.

34-اصغر توفیقی، سمانه داستاه، بختیار ترتیبیان، سولماز بابایی، 1391، سازگاری های هورمونی و متابولیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 به ایروبیک در آب،مجله پزشکی ارومیه.

35-اصغر توفیقی، محمدرضا ذوالفقاری، 1391، پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی،مجله پزشکی ارومیه.

36-اصغر توفیقی، جواد وکیلی ، فرامرز سرداری، 1391، تاثیر مکمل ترکیبی B1، B6 ،B12 بر مقادیر اسید لاکتیک خون ناشی از اجرای فعالیت شبه رقابتی در بوکسورهای مرد آماتور،نشریه پژوهش های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی.

37-اصغر توفیقی، میرحسن سیدعامری، جواد طلوعی آذر، 1391، تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی،مقاومتی و موازی بر حجم ها وظرفیت های ریوی دانشجویان مرد غیرفعال،المپیک.

38-اصغر توفیقی، بختیار ترتیبیان، جواد طلوعی آذر، 1391، تاثیر ترکیب بدن و جنسیت بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان 17 تا 19 ساله با استفاده از مدل رگرسیونی FFMI-FMI،مجله پزشکی ارومیه.

39-اصغر توفیقی، آرزو عاصمی، اعظم حیدرزاده، 1391، همبستگی نمایه توده بدنی با CRP و فیبرینوژن در دانشجویان دختر با وزن های طبیعی، چاق و لاغر،مجله پزشکی قم.

40-اصغر توفیقی ، میر محمد کاشف ، زهرا آقازاده شوطلو ، آرزو عاصمی، 1390، بررسی تاثیر مدالیته درمانی و تمرینات منتخب ورزشی بر درمان کمردرد مکانیکال مزمن در زنان،مجله پرستاری و مامایی ارومیه، 9،33.

41-اصغر توفیقی ، جواد طلوعی آذر، 1390، مقایسه تأثیر دو شیوه برنامه تمرینی ارتعاش کل بدن (ویبراسیون) و پلیومتریک بر میزان پرش عمودی والیبالیستهای مرد جوان،ورزش و علوم زیست حرکتی.

42-اصغر توفیقی ، ناصر نقدی ، عباس قنبری نیاکی، 1390، اثر تمرین هوازی طولانی مدت بر تظاهر ژن ABCT1 کبدی در رت های ویستار نر،مجله پزشکی ارومیه.

43-فردین کلوندی، اصغر توفیقی، خالید محمدزاده، 1390، تاثیر تمرین الاستیک، پلیومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی هوازی والیبالیست های نخبه استان کردستان،پژوهش در علوم ورزش.

44-اصغر توفیقی، 1390، اثر مکمل کافئین بر پاسخ برخی شاخص های ایمنی و استرسی مردان غیر فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز،مجله پزشکی ارومیه.

45-اصغر توفیقی، 1390، سرطان پستان و ورزش،مجله پژوهشی درمانی امید.

46- 1389، اثر تمرین هوازی بر سطح هورمونی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک،مجله پزشکی ارومیه.

47- 1389، تأثیر تمرین کوتاه مدت هوازی و مصرف مکمل ویتامین C E روی شاخص های التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان چاق غیرفعال،مجله پزشکی ارومیه.

48- 1389، تاثیر یک دوره دوازده هفته ای تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی بر تراکم استخوانی مهره های کمر و استخوان ران در زنان چاق و یائسه،المپیک.

49- 1388، اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان IL-4،IFN-?و نسبت CD4/CD8در موشهای مبتلا به تومور سرطان سینه،مجله علمی پژوهشی المپیک.

50- 1388، تاثیر مصرف داروی ایندومتاسین بر علایم بیوشیمیایی عملکردی و ظاهری کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از انقباضات اکسنتریک در مردان غیرورزشکار،علوم زیستی ورزشی.

51- 1388، اثر مکمل اسیدامینه شاخه دار بر عملکرد دستگاه ایمنی و مرحله حاد لکوسیتوز به دنبال فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان غیر فعال،ورزش در علوم زیست حرکتی.

52- 1387، اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان HSP70 و طول عمر موشهای مبتلا به تومور سرطان سینه،فصلنامه علمی پژوهشی المپیک.

53- 1386، تاثیر تمرین دراب بر سطح سرمی ادیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- 2008, Comparation of the Effects of Aerobic Exercise with Isokinetic Exercise on the Knee Osteoarthritis,11th Asian Federation of Sport Medicine Congress.

2- 2008, Comparing hot pack, Wavediathermy, Ultrasound, TENS and Isokinetic exercise on the Treatment of knee osteoarthritis,11th Asian Federation of Sport Medicine congress, تهران,ایران.

3- 2008, Comparing of the effect Of aerobic exercise with Isokinetic exercise on the Treatment of knee,11th Asian Federation of Sport Medicine congress, تهران,ایران.

4- 2008, Effect of Continuous Aerobic Exercise on the Rate of IL-4, IFN and Proporation of CD4+/CD8+ in Mice with Breast Cancer Tumor,11th Asian Federation of Sport Medicine Congress.

5- 2008, Effect of continuous aerobic exercise on the rate of IL-4, IFN-? and proportion of CD4/CD8 in mice with breast cancer tumor,11th Asian Federation of Sport Medicine congress, تهران,ایران.

6- 1386, The Effect of Carbohydrate and Carbohydrate-Protein Supplementation on Repeated Anaerobic Performance,6th International Congrees on Physical Education and Sport Sciences.

7- 1391, the role of moderate intensity exercise on cardiovascular risk factors in inactive middle age men,اولین کنگره خاورمیانه پیشگیری از بیماری کرونر قلب, شیراز,ایران.

8- 1386، اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان HSP70 و طول عمر موش¬های مبتلا به تومور سرطان سینه،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کیش،ایران.

9- 1391، اثر شبه انسولینی ورزش در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

10- 1394، اثر مصرف مکمل کورکومین بر فعالیت SOD بافت کلیه در طول اجرای تمرینات استقامتی،اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی، تهران،ایران.

11- 1394، اثر هشت هفته تمرین هوازی بیشینه بر سطوح فعالیت آنزیم پاراکسوناز 1 و برخی شاخص های لیپیدی در دانش آموزان دختر غیرورزشکار،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

12- 1394، اثر یک دوره تمرین استقامتی در کودکان بر برخی شاخص های اندازه گیری اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

13- 1389، ارتباط بین نمایه توده بدنی و امادگی جسمانی در 500 دانشجوی پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،اولین همایش علمی بین المللی امادگی جسمانی و ایروبیک، تهران،ایران.

14- 1394، اهمیت سرعت، توان بی هوازی و چابکی در رسیدن بازیکنان نونهال والیبال به سطح نخبه،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

15- 1394، آیا مصرف مکمل کورکومین می تواند فشار اکسایشی ناشی از اجرای تمرینات سنگین را تعدیل نماید،همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، تبریز آذرشهر،ایران.

16- 1388، بررسی اثر تمرین هوازی کاهنده و مکمل امگا 3 پس از انقباضات برون گرا بر میزان crp،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

17- 1391، بررسی تغییرات گلبول های سفید در بدنسازان نخبه و افراد غیرورزشکار،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

18- 1387، بررسی رابطه ویژگی شخصیتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان اذربایجانغربی با شیوه های مقابله با تعارض انها،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، امل،ایران.

19- 1392، بررسی شاخص های خطرزای قلبی عروقی چاق غیرفعال به دنبال 12 هفته تمرین ایروبیک،دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزش در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، اصفهان ـ مبارکه،ایران.

20- 1394، بررسی شاخص های متابولیکی با آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به NAFLD طی اجرای یکدوره تمرین ورزشی،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

21- 1389، بررسی نقش ورزش در توسعه پایدار،سی و نهمین کنگره سراسری کونگ فو تو آ، مراغه،ایران.

22- 1391، تاثیر برنامه منتخب ورزشی بر بهبود عملکرد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

23- 1391، تاثیر ترکیب مکمل کراتین و بی کربنات سدیم بر اجرای مکرر دوی سرعت،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی، تفت،ایران.

24- 1391، تاثیر ترکیب مکمل کراتین و بی کربنات سدیم بر شاخص های فیزیولوژیکی و اجرای کشتی گیران جوان،اولین همایش علمی علم و کشتی، تهران،ایران.

25- 1394، تاثیر تمرین مقاومتی سبک به همراه مصرف کورکومین طی هشت هفته فعالیت استقامتی شدید بر استرس اکسایشی،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

26- 1391، تاثیر تمرین هوازی با مصرف مکمل امگا 3 بر ICAM و شاخص مقاومت انسولینی زنان،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

27- 1391، تاثیر تمرین هوازی با مصرف مکمل امگا 3 بر پروتئین واکنشی C و پروفایل لیپیدی زنان چاق،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

28- 1390، تاثیر تمرین هوازی منتخب بر مقادیر سروتونین و میزان آمادگی قلبی ـ عروقی جانبازان غیر فعای،همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، تهران،ایران.

29- 1394، تاثیر تمرینات ایروبیک با مصرف اسپرولینا بر میزان گلبول قرمز،هموگلوبین و هماتوکریت در دختران،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

30- 1394، تاثیر تمرینات طولانی مدت بر مولکول های چسبان در زنان کم تحرک چاق،تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردبیل،ایران.

31- 1391، تاثیر دریافت مکمل عصاره انگور بر بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و عملکرد ورزشکاران،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

32- 1394، تاثیر دو دوره تمرینی بر شاخص های خطرزای قلبی عروقی در کودکان 9 تا 12 ساله،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

33- 1391، تاثیر فعالیت بدنی بر اضطراب، بی خوابی و افسردگی دانش آموزان غیر فعال مقطع متوسطه منطقه 1 ارومیه،همایش بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان، تهران،ایران.

34- 1391، تاثیر فعالیت هوازی وامانده ساز و مکمل سازی کوانزیم Q10 بر استرس اکسیداتیو و شاخص آسیب عضلانی در مردان غیر فعال،سومین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاه های آسیا، تهران،ایران.

35- 1394، تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر آیرزین پلاسما و UCP-1 چربی زیر پوستی و مقاومت انسولینی در رت های چاق،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

36- 1388، تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز متعاقب مصرف مکمل اسیدامینه شاخه دار بر شاخص های خونی خستگی مرکزی مردان غیر ورزشکار،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

37- 1394، تاثیر یک دوره ورزش طولانی مدت بر بیان ژن APO A در زنان چاق کم تحرک،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

38- 1390، تاثیر12 هفته فعالیت بدنی شدت متوسط بر اضطراب ، بی خوابی و افسردگی جانبازان غیر فعال،همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، تهران،ایران.

39- 1394، تاثیر6هفته تمرینات منتخب بر آمادگی جسمانی ؛ شاخص های ریوی و کیفیت خواب دانش آموزان ورزشکار 16 تا 18 ساله،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

40- 1394، تعیین رابطه برخی از عوامل پیکرسنجی و توان انفجاری پا با زمان شنای 100متر آزاد شناگران نخبه،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

41- 1388، دستگاه الاستیکی تمرینات توانی،دومین همایش ملی توسعه والیبال، اراک،ایران.

42- 1394، مادر سالم، زایمان سالم، کودک سالم؛ مداخله فعالیت ورزشی و کنترل وزن،کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک، ارومیه،ایران.

43- 1394، مقایسه اثر 6 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط و تمرینات تناوبی HIT بر سطح آپلین پلاسمایی و نیمرخ لیپیدی دانش آموزان مبتلا به اضافه وزن،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

44- 1394، مقایسه آثار ترکیبی دوره تمرین مقاومتی و آموزش تغذیه ای مرتبط بر ترکیب بدن دانش آموزان پسر،همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

45- 1390، مقایسه تاثیر 7 هفته تمرین الاستیک (Vertimax) پلیومتریک و مقاومتی بر عوامل منتخب بی هوازی در والیبالیست های مرد باشگاهی،ششمین همایش ملی دانشجویان، ارومیه،ایران.

46- 1390، مقایسه تاثیز سه روش الکتروتراپی ، تمرینات منتخب ورزشی و ترکیب این دو بر درمان کمر درد مکانیکال زنان،دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، تهران،ایران.

47- 1390، هنجاریابی برخی از شاخص های تن سنجی دانش آموزان 7 تا 11 ساله شهرستان ارومیه و مقایسه آن با نرم استاندارد،همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آمل،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-اصغر توفیقی، سهیلا نجفی الیاس آباد، 1394، عملکرد دستگاه غدد درون ریز در فعالیت بدنی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2- 1389، فیزیولوژی و تغذیه ورزشی.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1389، تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز و مصرف مکمل اسید آمینه ی شاخه دار بر عملکرد دستگاه ایمنی و مرحله حاد لکوسیتوز در مردان سالم غیرورزشکار،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1391، ارتباط بین چاقی و لاغری با میزان CRP و فیبرینوژن خون دانشجویان دختر،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-اصغر توفیقی،اصغر توفیقی، 1393، تاثیر 12 جلسه تمرینات مقاومتی بر ناتوانی جسمانی ؛ تحرک و تعادل معلولین مبتلا به MS،نیروی انتظامی آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (38)

1-امين ولي نژاد، 1394، مقايسه اثر 6 هفته تمرينات هوازي با شدت متوسط و تمرينات تناوبي با شدت بالا بر سطح آپلين پلاسمايي و نيمرخ ليپيدي دانش¬آموزان مبتلا به اضافه وزن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عبدالله غيبي، 1394، تاثير 6 هفته تمرينات (كور؛ پلايومتريك؛ كورـ پلايومتريك) بر فاكتورهاي آمادگي جسماني، كيفيت خواب و شاخص هاي ريوي دانش¬آموزان 16 تا 18 سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-زهرا بهروزيان، 1393، بررسي اثر يك دوره تمرين هوازي هندبال بر نيمرخ پروتئين هاي ادراري با وزن مولكولي بالا در دختران دانش آموزان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اكرم نيك اختر، 1393، اثر يك دوره تمرين آماده سازي فوتسال بر نيمرخ پروتئين هاي سرم و برخي شاخص هاي ادراري در دانش آموزان دختر فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ديانا پور احمدي، 1394، تاثير تمرين استقامتي و بي تمريني بر پروتئين تيتين در عضلات اسكلتي موش هاي بزرگ آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سارا آذرخش، 1394، تاثير تمرين استقامتي و بي تمريني بر پروتئين هاي آلفا اكتينين 2 و 3 در عضلات اسكلتي دو قلو و كف پايي رت هاي نژاد ويستار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-اسماعيل عبدي سروه، 1394، تاثير تمرين استقامتي، مقاومتي و همزمان بر مقادير بافتي GDNF در پيوندگاه عصبي عضلاني و جسم سياه مغز موش هاي پاركينسوني ناشي از تزريق 6 هيدروكسي دوپامين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حسين عبديل زاده، 1393، اثر آموزش شنا (طرح سبا) بر شاخص هاي ساختاري و عملكردي قلب دانش آموزان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-غلامحسين سرباز جانفدا، 1393، تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين منوهيدرات به همراه تمرينات تخصصي واليبال بر توان هوازي و بي¬هوازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-وحيده دولتي، 1391، مقايسه بارگيري كوتاه¬مدت و بلندمدت مكمل سلنيوم بر شاخص هاي آسيب اكسايشي دختران فعال به دنبال يك جلسه فعاليت هوازي وامانده¬ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رويا قرباني، 1391، اثر مكمل روي و مس بر شاخص آنتي اكسيداني تامو مالون دي آلدئيد به دنبال يك جلسه فعاليت ورزشي وامانده¬ساز در دختران جوان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ژيلا عجبي فرشباف، 1391، تاثير تمرينات هوازي بر شاخص¬هاي آنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ام اس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سمانه داستاه، 1391، تاثير تمرين در آب بر ميزان شاخص¬هاي خوني و هورموني زنان مبتلا به ديابت نوع 2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ليدا فرض الله زاده، 1392، بررسي تاثير مصرف كوتاه¬مدت مكمل كراتين منوهيدراتبر عملكرد شناي سرعتي و توان بي¬هوازي شناگران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سالم حسني، 1392، بررسي تاثير كاهش وزن سريع بر عملكرد فيزيولوژيكي و عملكردي كشتي-گيران نخبه 19 تا 27 ساله استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ليلا حسنعلي زاده، 1391، مقايسه ساختار و عملكرد قلب جوانان ورزشكار قدرتي و استقامتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-بهمن اكبري، 1392، تاثير 8 هفته تمرينات منتخب و مصرف چاي سبز بر كاهش چربي زير پوستي و نيمرخ ليپيدي در دانشجويان چاق غيرفعال ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-علي اسدي، 1392، تاثير حاد مكمل سير بر ظرفيت آنتي¬اكسيداني تام و برخي شاخص¬هاي فشار اكسايشي ناشي از فعاليت ورزشي در افراد غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سيد محسن خديوي، 1392، تاثير 8 هفته تمرين هوازي بر تغييرات نسفاتين 1 و گرلين در مردان چاق و مردان داراي وزن طبيعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-محمد بيرامي، 1392، تعيين ارتباط برخي شاخص هاي آنتروپومتريكي با فاكتورهاي آمادگي جسماني در فوتساليست هاي نوجوان 10 تا 14 ساله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-عظمت مرتضي پور، 1392، تاثير چرخه قاعدگي بر عملكرد ورزشي در زنان فعال و غيرفعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-يوسف غفاري، 1392، تاثير 8 هفته تمرين هوازي منتخب همراه با رژيم غذايي كنترل شده بر كاهش وزن و عوامل خطرزاي قلبي عروقي در مردان چاق ميانسال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فرامرز يزداني، 1392، اثر مكمل تركيبي نروبيون بر شاخص هاي خستگي پس از فعاليت وامانده ساز بوكس در ورزشكاران بوكس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-صبا حمزه زاده، 1392، اثر 12 هفته تمرين منتخب ورزشي بر سطح سرمي ويسفاتين، شاخص هاي گليسمي و نيمرخ ليپيدي در زنان يائسه چاق مبتلا به ديابت نوع 2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-زهرا صمديان، 1392، اثر 12 هفته تمرين منتخب ورزشي بر سطح سرمي رزيستين، شاخص هاي گليسمي و نيمرخ ليپيدي در زنان يائسه چاق مبتلا به ديابت نوع 2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-حسن توسلي، 1392، بررسي اثر يك دوره تمرين مقاومتي دايره اي بر ميزان نسفاتين 1 و گرلين آسيل دار در دانش آموزان پسر داراي اضافه وزن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سعيد مير خوند چگيني، 1392، مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بدنسازان و كشتي گيران طي يك جلسه فعاليت وامانده ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-سياوش بهمن پور، 1392، تهيه نرم شاخص هاي آنتروپومتريك و آمادگي جسماني دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير 7 تا 12 سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-نرمين مازوجي، 1392، مقايسه دو نوع تمرين پليومتريك بر برخي شاخص هاي كوفتگي عضلاني تاخيري در زنان هندباليست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فخرالدين يعقوب نژاد، 1392، پاسخ pre1 به تمرين هوازي با شدت 65 درصد ضربان قلب تمرين در مردان ميانسال غيرفعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سولماز بابايي، 1392، تاثير 12 هفته تمرينات هوازي بر بيان ژن ABCT-1 ، نيمرخ ليپيدي و ليپوپروتئيني در زنان چاق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-هادي قربان نژاد، 1392، تاثير 12 هفته تمرين هوازي بر فاكتور پپتيد c ، هورمون رشد، فاكتور رشدي شبه انسوليني و هورمون انسولين در مردان مبتلا به ديابت نوع 2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-محمد خداوردي زاده، 1393، اثر دو نوع شدت گرم كردن معمولي و شديد بر شاخص هاي قلبي تنفسي بازيكنان مرد فوتسال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سارا بابازاده، 1393، بررسي اثر سه نوع تمرين مقاومتي بر تنش عضلاني مردان كاراته كا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-فاطمه اصغري، 1392، تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر سطح CRP و اجزاي كمپلمان C3 و C4 در زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-طاهره احمديان، 1393، اثر تمرينات ايروبيك با مصرف مكمل اسپيرولينا بر تغييرات فريتين، آهن خون و عملكرد هوازي در دختران غيرورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-رامين محمدزاده صدقياني، 1393، اثر مصرف مكمل گلوتامين بر برخي شاخص¬هاي سيستم ايمني ورزشكاران بدنساز شهرستان سلماس به دنبال يك جلسه فعاليت وامانده¬ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-نيلوفر زارعي، 1393، مقايسه تاثير تمرينات تناوبي و تداومي بر محور هورمون رشد ـ فاكتور شبه انسوليني 1 در زنان چاق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.