• نام و نام خانوادگی
  • غلامرضا منصورفر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

غلامرضا منصورفر، در سوم مرداد سال 1352 در ارومیه متولد شد. پس از اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید چمران ارومیه در سال 1379 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق علیه السلام اخذ و در همان سال به عضویت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه درآمد. وی در سال 1385 جهت ادامه تخصیل در مقطع دکتری با بورس دانشگاه ارومیه به مالزی عزیمت و در سال 1389 از دانشگاه یو پی ام مالزی موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته علوم مالی گردید.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (36)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (34)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • غلامرضا منصورفر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

غلامرضا منصورفر، در سوم مرداد سال 1352 در ارومیه متولد شد. پس از اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید چمران ارومیه در سال 1379 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق علیه السلام اخذ و در همان سال به عضویت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه درآمد. وی در سال 1385 جهت ادامه تخصیل در مقطع دکتری با بورس دانشگاه ارومیه به مالزی عزیمت و در سال 1389 از دانشگاه یو پی ام مالزی موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته علوم مالی گردید.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 2005-2009، Finance،مالزی.

2-دکتری، 2005-2009، Finance،مالزی.

3-دکتری، 2005-2009، Finance،مالزی.
مقالات ژورنال (36)

1-Ehsan Poursoleyman, Gholamreza Mansourfar, Mohammad Kabir Hassan, Saeid Homayoun, 2023, Did Corporate Social Responsibility Vaccinate Corporations Against COVID-19?,Journal of Business Ethics.

2-Ehsan Poursoleyman، Gholamreza Mansourfar، Jamal Nazari، 2022، Corporate social responsibility and COVID-19: Prior reporting experience and assurance،Business Ethics، the Environment & Responsibility.

3-1-هادی رضایی*،2-حمیدرضا فعالجو،3-غلامرضا منصورفر،، 2021، Stock Price Prediction using Deep Learning and Frequency Decomposition،Expert Systems with Applications.

4-1-هادی رضایی*،2-حمیدرضا فعالجو،3-غلامرضا منصورفر،، 2021، Intelligent Asset Allocation using Predictions of Deep Frequency Decomposition،Expert Systems with Applications.

5-1-احسان پور سلیمان,2-غلامرضا منصورفر*,3-Sazali Abedin,, 2021, Debt structure: a solution to the puzzle of capital structure,International Journal of Managerial Finance.

6-1-احسان پور سلیمان,2-غلامرضا منصورفر ,3-Saeid Homayoun,4-Zabihollah Rezaee,, 2022, Business sustainability performance and corporate financial performance: the mediating role of optimal investment,Managerial Finance.

7-1-پیمان علیپور*،2-علی فروش باستی،3-غلامرضا منصورفر،، 2021، بررسی عملکرد استراتژی های بیمه سبد سرمایه تحت مدل تصادفی مارکف رژیم متغیر در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی.

8-1-احسان پور سلیمان،2-سمیرا جودی،3-غلامرضا منصورفر*،4-سعید همایون،، 2021، The impact of corporate governance performance on the association between information asymmetry and opportunities optimal levels: evidence from developed market،Journal of Economic and Administrative Science.

9-Ehsan Poursoleyman، Samira Joudi ، Gholamreza Mansourfar and Saeid Homayoun، November 2021، The impact of corporate governance performance on the association between information asymmetry and opportunitiesoptimal levels: evidence from developed markets،Journal of Economic and Administrative Sciences.

10-Hadi Rezaie، Hamidreza Faaljou and Gholamreza Mansourfar، May2021، Stock Price Prediction using Deep Learning and Frequency Decomposition،Expert Systems with Applications.

11-Hadi Rezaie، Hamidreza Faaljou and Gholamreza Mansourfar، 2021، Intelligent Asset Allocation using Predictions of Deep Frequency Decomposition،Expert Systems with Applications.

12-Zahra Moghadam Gholamreza Mansourfar Hamzeh Didar، Summer 2021، International Portfolio Diversification at Industry Level with South-East Asian Stock Markets،Iranian Journal of Management Studies.

13-omayeh Mohammadi ، Ebrahim Abbasi1 ، Gholamreza Mansourfar2، Fahimeh Beiglari3، Summer 2016، Co-movement among industry indices of Tehran Stock Exchange، Wavelet Coherence approach،Iranian Journal of Management Studies.

14-مهدی حیدری، غلامرضا منصورفر ، طاهره کولانی، بهار 1396، بررسي تاثير مديريت واقعي سود و انگيزه هاي مديريت بر چسبندگي هزينه ها،مجله مديريت دارايي و تامين مالي.

15-حمزه دیدار، غلامرضا منصورفر، مازیار حسن بابایي، تابستان 1395، بررسي تأثیر محافظه کاری شرطي و غیرشرطي حسابداری برکیفیت گزارشگری مالي،مجله دانش حسابداری.

16-غلامرضا منصورفر, 2014, Benefits of international Portfolio diversification Implication of the middle eastern Oil-producing countries,International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

17-غلامرضا منصورفر, 2013, Econometrics and Metaheuristic Optimization Approaches to international diversification,Iranian journal of management studies.

18- 2010, A Review on International Portfolio Diversification: The Middle East and North African Region,African Journal of Business Management.

19- 2010, The Behavior of MENA Oil and Non-oil Producing Countries in International Portfolio Optimization,The Quarterly Review of Economics and Finance.

20-غلامرضا منصورفر، 1394، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله پژوهشهای حسابداری مالی.

21-غلامرضا منصورفر، 1394، بررسی کیفیت سود در شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران،پیشرفتهای حسابداری.

22-غلامرضا منصورفر، 1394، پیش بینی نوسان شاخص صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین بردار پشتیبان،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.

23-غلامرضا منصورفر، 1394، مدل سازی رفتار نوسانات بازده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با بهکارگیری رهیافت تحلیل عامل،پیشرفتهای حسابداری.

24-غلامرضا منصورفر، 1393، سنجش رضایتمندی مردم از طرح هدفمندی یارانه ها برمبنای اهداف دولت،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی.

25-غلامرضا منصورفر، 1393، بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

26-غلامرضا منصورفر، 1393، توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی،پژوهش های تجربی حسابداری.

27-غلامرضا منصورفر، 1392، بررسی مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری در شرکت های موفق و ناموفق،مجله پژوهشهای حسابداری مالی.

28-غلامرضا منصورفر، 1392، ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران،فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی.

29-غلامرضا منصورفر، 1392، بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک-ها-مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان اذربایجان غربی،فرایند مدیریت و توسعه.

30-غلامرضا منصورفر، 1392، تاثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت ها با بررسی اثر ساختار سرمایه به عنوان متغیر تعدیل،فصلنامه دانش حسابرسی.

31-غلامرضا منصورفر، 1392، ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینیدرماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی.

32-غلامرضا منصورفر، 1392، مقایسه رفتار سبد دارایی های بین –لمللی بهینه شده براساس مدل های مبتنی بر روش های همبستگی ثابت و شرطی پویا،فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی.

33-غلامرضا منصورفر، 1391، بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه ی بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی،پژوهش های تجربی حسابداری مالی (دانش حسابداری مالی).

34-غلامرضا منصورفر، 1390، اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.

35- 0، A Review on International Portfolio Diversification: the Middle East and African Region،African Journal of Business Management.

36- 0، The Behavior of MENA Oil and Oil- ProducingCountries in International ortfolio Optimization،The Quarterly Review of Economics and Finance.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1390, Information content of Islamic Private Debt Announcement: Evidence from Malaysia’,ICBFTM 2011, Paris,France.

2- 2008, International Portfolio Diversification: Evidence from the Middle East,The Mission of Financial Studies in Globalized Economy, يوكوهاما,ژاپن.

3- 1390, Optimum international portfolio horizon: East Asia and the Middle East emerging markets,International Conference on Economics and Finance, Izmir,Turkey.

4- 1390, Potential of regional portfolio optimization: A multi-objective Genetic,Euroconference 2011, Izmir,Turkey.

5- 1390, The Role of GCC Emerging Markets on International Portfolio Diversification for East Asian and Developed Markets’,EBES 2011, Istanbul,Turkey.
پایان نامه ها (34)

1-مهدي كفعمي، 1393، بررسي تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر شكاف مالياتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-سعيد لطفي رزي، 1393، بررسي اثر درجه انعطاف پذيري مالي بر كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-معصومه زارعي، 1393، ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي شاخص هاي شركتي – رويكرد الگوريتم درخت تصميم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-بيتا زينالي، 1393، بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و تجديدارائه صورتهاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-سوسن محبي حيدرلو، 1392، بررسي تاثير كارايي شركت بر روي بازدهي و ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-زينب طالبي، 1382، مقايسه توان اطلاعات بازار و اطلاعات حسابداري در پيش بيني ورشكستگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-الهام خليل زاده، 1392، عوامل موثر بر كيفيت افشاء و شفافيت در گزارشگري مالي براساس مدل معادلات ساختاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-قاسم رحيمي ريگي، 1392، تاثير سرمايه فكري بر كارايي شركتها با بررسي اثر ساختار سرمايه به عنوان متغير تعديل كننده بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-مازيار حسن بابايي، 1392، بررسي تاثير محافظه كاري شرطي و غير شرطي حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-زهرا اصولي، 1393، بررسي تاپير غير مستقيم كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام از طريق متغير ميانجي عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-شبنم خالق پرست، 1393، پيش بيني نوسان شاخص قيمت صنايع شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نقش متغيرهاي مالي شركتي منتخب و استفاده از ماشين بردار پشتيبان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-طاهره كولاني، 1393، بررسي تاثير مديريت واقعي سود و انگيزه هاي مديريت بر چسبندگي هزينه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-حامد حضرتي، 1393، بررسي تطبيقي معيارهاي ورشكستگي در مورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-بهمن قادري، 1393، مقايسه الگوهاي ارزش گذاري سهام مبتني بر اطلاعات بازار و اطلاعات صورتهاي مالي :براساس ارزش فعلي فرصت هاي رشد شركت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مريم اسدي، 1393، اثر تعديل گر كيفيت سود در پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-وحيد حسين پور، 1392، بررسي تاثير توانايي مديريت بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سروين جودت نيا، 1392، تنوع سازي پرتفوليو بين المللي در سطح صنايع بازارهاي سرمايه كشورهاي جنوب شرقي اسيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مير سعيد محمدي ملا احمدي، 1392، مقايسه رفتار پرتفوليوهاي بين المللي بهينه شده براساس مدل هاي مبتني بر روش هاي هم بستگي ثابت و شرطي پويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فريبا غلامي نژادساعتلو، 1391، رويكردي نوين در مدلسازي و بهينه سازي پورتفوي چند هدفه در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-محمدعلي منصور، 1391، واكنش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انتخابات رياست جمهوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-بهناز لطفي، 1391، تركيب اجزاي جريان نقد و پيش بيني درماندگي مالي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-نهاله حياتي، 1391، رفتار پرتفوي بهينه در بازارهاي نوظهور ((قابل سرمايه گذاري))و ((كمتر قابل سرمايه گذاري))و توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سميه پاشايي رازيان، 1390، بررسي امكان تنوع سازي پورتفوليو با استفاده از صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-آيت منتي، 1390، تاثير هموار سازي سود برهزينه حقوق صاحبان سهام در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سروه فرزاد، 1392، بررسي تاثير حسابرسي مالياتي بر رابطه بين ماليات ابرازي،تشخيصي و قطعي مطالعه موردي-استان اذربايجان شرقي،غربي و شرق تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-شاهين شيريني، 1391، تاثير هموار سازي سود بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاثير ميانجي نا اطميناني اطلاعات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-محمدرضا پرويزي راحت، 1391، تاثير ميانجي كيفيت حسابرسي بر رابطه بين مشكلات نمايندگي و كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-رضا ضيائي، 1390، ويژگي هاي خاص شركتي و بازده سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-فاطمه باقرزاده اذر، 1390، تنوع سازي پورتفوليوي بين المللي:شواهدي از كشورهاي توليد كننده نفت خام خاورميانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-هيوا خجسته، 1390، اثر خصوصيات شركتي بر سطح افشاء شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سميه پاشايي، 1390، تنوع سازي پورتفوليو در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-فاطمه باقرزاده، 1390، تنوع سازي پورتفوليوي بين المللي : شواهدي از كشورهاي توليد كننده نفت خام خاورميانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-آيت منتي، 1390، تاثير هموارسازي سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده بر هزينه حقوق صاحبان سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-رضا ضيايي، 1390، ويژگيهاي خاص شركتي و بازده سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.