بیوگرافی کوتاه           

دکتر اکبر زواری رضائی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند پسر به نام های یاشار و آیهان

تاریخ تولد: 1354/1/14

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي در رشته حسابداري و امور مالی

مرتبه علمي: استاديار پايه 13

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

آدرس ايميل: a.zavarirezaei@urmia.ac.ir و azrurmia1354@gmail.com                 

سایت شخصی: www.drzavari.com

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: مالیات - حسابداری مدیریت - مدیریت مالی - حسابداری مالی - استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی &ndash فاینانس - تجزیه و تحلیل مالی - حسابداری دولتی 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • اکبر زواری رضایی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر اکبر زواری رضائی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند پسر به نام های یاشار و آیهان

تاریخ تولد: 1354/1/14

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي در رشته حسابداري و امور مالی

مرتبه علمي: استاديار پايه 13

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

آدرس ايميل: a.zavarirezaei@urmia.ac.ir و azrurmia1354@gmail.com                 

سایت شخصی: www.drzavari.com

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: مالیات - حسابداری مدیریت - مدیریت مالی - حسابداری مالی - استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی &ndash فاینانس - تجزیه و تحلیل مالی - حسابداری دولتی 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1394، افزایش بهره وری هزینه های کیفیت با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی(مطالعه موردی: شرکت دخانیات ارومیه)،اولین همایش بین المللی علوم مدیریت: پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها، شیراز،ایران.

2- 1394، بررسی میزان بکارگیری ارزیابی متوازن در صنایع مختلف (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلیمی تبریز)،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز،ایران.

3- 1394، تاثیر روش شش سیگما بر بهینه سازی هزینه های کیفیت (مطالعه موردی: شرکت دخانیات ارومیه)،اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت،ایران.

4- 1394، کاربرد فرآیند تحلیل سلسله هراتبی( AHP ) در بهره وری هزینه های کیفیت،سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق - حمزه دیدار، 1393، اصول حسابداری 1، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-اکبر زواری رضایی، 1391، سیستم های حسابداری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق - پرویز پیری - رضا پیرایش، 1390، حسابداری مالیاتی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق - پرویز پیری - فرزاد غیور، 1389، حسابداری 2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (5)

1-بهروز قلي زاده عرشلو، 1394، بررسي ارتباط بين رقابت بازار محصول و ساختار مالكيت شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ساناز اصغرخاني، 1394، بررسي جايگاه بازار سرمايه نزد دولت هاي مختلف در ايران ، مقايسه تطبيقي با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رامين فرج اللهي فر، 1394، بررسي تاثير نسبتهاي مالي و ارزش شركت با در نظر گرفتن متغير تعديل گر كيفيت افشاء در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ميرهدايت اله بهادري، 1394، بررسي تاثير بكارگيري سيستم تعهدي حسابداري در بهبود تصميم گيري مديران دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-احسان عبداللهي، 1394، بررسي جايگاه ارزيابي متوازن در راستاي مديريت استراتژيك در شركت هاي صنعتي واقع در شهرك صنعتي تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.