• نام و نام خانوادگی
  • بهرام رضازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهرام رضازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-بهرام رضازاده, 2014, Linking the three dimensional Service quality model to customer satisfaction and Loyalty,International Journal of Management and Humanity Sciences.

2- 1380، استراتژیهای موثر بازاریابی بین الملل جهت پیوستن ایران به گات،فصل نامه دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1393، بررسی نمره رویحیه کارآفرینی در صنایع مختلف بین کارآفرینان ارومیه،کنفراس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژِک، تهران،ایران.

2- 1393، تاثیر آمیخته بازاریابی بر جایگاه یابی برند با در نظر گرفتن نقش واسطه ای رضایتمندی مشتری،اولین همایش ملی بازاریابی، مشهد،ایران.

3- 1391، تجارت مرزی ومنطقه رشد ارس،اقتصادملی، ارومیه،ایران.

4- 1380، تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراژیهای موثر،فصلنامه مطالعات مدیریت.
کتاب های چاپ شده (3)

1- 1385، ارتباطات یکپارچه بازاریابی.

2- 1384، رفتار مصرف کننده.

3- 1383، مدیریت بازاریابی مسکن.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-بهرام رضازاده،دکتر محمد حسنی، 1394، بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای فنی وحرفه ای در اشتغالزایی استان آذربایجانغربی،معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه.

2-بهرام رضازاده،دکتربهرام رضازاده، 1391، تولید بدون کارخانه،شرکت توزیع برق آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (12)

1-هيوا قاد، 1394، بررسي وشناسايي عوامل موثر بر توسعه صادرات استان اذربايجانغربي به اقليم كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رضا حبيبي نوا، 1394، بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با اثربخشي سازمان در جذب سرمايه گذاري(مطالعه موردي شهرداري اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حبيب مقدسي، 1394، شناسايي واولويت بندي موانع صادرات شركتهاي توليد مبلمان استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مهدي داداش زاده، 1394، بررسي تاثير نام ونشان تجاري برميزان موفقيت شركتهاي (صادرات صنايع كفش تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-معصومه مام رش، 1394، بررسي موانع جذب دانشجوي خارجي به دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-احسان پهلواني، 1394، بررسي موانع جذب سرمايه در منطقه آزاد اينچه برون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد حسين حبيب وطن چرندابي، 1394، بررسي موانع وچالشهاي موثر در بكارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي صادركننده محصولات لبنياتي (مورد مطالعه استان آذربايجانشرقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-وحيده كاووسي، 1394، تاثير منطقه آزاد تجاري بر گردشگري منطقه (مطالعه موردي منطقه آزاد صنعتي تجاري ماكو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مائده السادات اميري ناييني، 1393، سنجش رضايت مشتريان شركت هواپيمايي ماهان با استفاده از مدل musa، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-محبوبه اسماعيلي، 1393، اولويت بندي عوامل موثر بر ايگاه يابي برند با رويكرد آميخته بازاريابي با درنظر گرفتن متغيير واسطه اي رضايت مندي مشتري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-بهاره محمودي، 1393، تدوين استراتژي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه آزاد تجاري ماكو (مطالعه تطبيقي با مناطق آزاد تجاري كشورهاي تركيه و امارات )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-پگاه نيك ذات، 1393، بررسي رابطه كيفيت خدمات ورضايت و وفاداري مشتري در رستورانهاي زنجيره اي تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.