• نام و نام خانوادگی
  • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل

دانلود فایل ها