• نام و نام خانوادگی
  • مینا قنبری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مکانیک
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها