• نام و نام خانوادگی
  • پیمان نجفی مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل

عناوین طرح دروس ترم 982


دانلود فایل ها