• نام و نام خانوادگی
  • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل


طرح درس 991


دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها