• نام و نام خانوادگی
  • علی محمد نیک بخت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

دانلود فایل هاطرح درس ترم دوم ۹۸

مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی (کارشناسی ارشد)

تکنولوژی خشک کردن 


طرح درس ترم اول ۹۸

ریاضیات مهندسی پیشرفته (دکتری تخصصی)

سیستم های تبرید و سردخانه (کارشناسی)


دانلود فایل ها