• نام و نام خانوادگی
  • سید حسام الدین هدایت زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها