• نام و نام خانوادگی
  • سجاد چهره قانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل


دانلود فایل ها