• نام و نام خانوادگی
  • احمد پورستار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی (Ph.D)
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها