• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا اصغری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد تمام (پروفسور)
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل

فیزیولوژی پس از برداشت: مقدمه‌ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه، سبزیها و گیاهان زینتی/ / نویسندگان ران ویلس...[و دیگران] ؛ ؛ برگردان مجید راحمی


Postharvest: an Introduction to the Physiology and Handling of Fruit, Vegetables and Ornamentals. By R. B. H. Wills, W. B. McGlasson, D. Graham and D. C. Joyce. NSW, Australia and Wallingford, UK: University of New South Wales and CABI


دانلود فایل ها