• نام و نام خانوادگی
  • جواد غلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها

تهیه مطالب درسی 1 کودکان و راهنمایی (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)
تدریس عملی 1 راهنمایی و کودکان (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)
تدریس عملی (ارشد آموزش زبان انگلیسی)
نقد و بررسی روش تدریس (دکتری آموزش زبان انگلیسی)
برنامه ریزی درسی زبان (دکتری آموزش زبان انگلیسی)
روش تدریس مهارتها (ارشد آموزش زبان انگلیسی)
زبانشناسی دو (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی)