• نام و نام خانوادگی
  • جواد غلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها

تدریس عملی II دبیرستان / بزرگسالان (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)
تدریس عملی 1 راهنمایی و کودکان (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)
نقد و بررسی روش تدریس (دکتری آموزش زبان انگلیسی)
تهیه مطالب درسی 1 کودکان و راهنمایی (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)
تدریس عملی (ارشد آموزش زبان انگلیسی)
برنامه ریزی درسی زبان (دکتری آموزش زبان انگلیسی)
روش تدریس مهارتها (ارشد آموزش زبان انگلیسی)
زبانشناسی دو (کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی)