• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا اصغری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد تمام (پروفسور)
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل


دانلود فایل ها