• نام و نام خانوادگی
  • رضا سزیده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل


دانلود فایل ها