• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی شیخ محسنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل

1- مدیر فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب (از مهر 95 تا تیر 97)

2- عضو شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

3- مدیر گروه گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب (از اردیبهشت 98)

4- معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب (از مهر 98)