• نام و نام خانوادگی
  • رضا فتح الهی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها