• نام و نام خانوادگی
  • عارف مردانی کرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

طرح دروس ترم 982


دانلود فایل ها