• نام و نام خانوادگی
  • مهدی لطفی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها