• نام و نام خانوادگی
  • بهنام دولتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل

طرح درس شیمی عمومی


دانلود فایل ها

طرح درس شیمی تجزیه
طرح درس شیمی آلی
طرح درس زیست پالایی خاک و آب
طرح درس مبانی تغذیه گیاهی