• نام و نام خانوادگی
  • رحیم محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

کشیک درمانگاهی جراحی 1


دانلود فایل ها

کشیک درمانگاهی جراحی 4


دانلود فایل ها

کشیک درمانگاهی جراحی 3


دانلود فایل ها

کشیک درمانگاهی جراحی 2


دانلود فایل ها

روش های جراحی غیر تهاجمی


دانلود فایل ها

دندانپزشکی


دانلود فایل ها

بیهوشی تخصص حیوانات بزرگ


دانلود فایل ها

جراحی دستگاه ادراری تناسلی دام های بزرگ 2


دانلود فایل ها

جراحی دستگاه ادراری تناسلی دام های بزرگ 1


دانلود فایل ها

جراحی گوش و حلق و بینی


دانلود فایل ها

لنگش در اسب سانان