• نام و نام خانوادگی
  • رحیم محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

طرح درس عملی جراحی دام های بزرگ


دانلود فایل ها

طرح درس نظری بیماری های اندام حرکتی


دانلود فایل ها

طرح درس بخش نظری جراحی عمومی دام های بزرگ