• نام و نام خانوادگی
  • جواد طلوعی آذر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل

دانلود فایل ها
دانلود فایل ها