• نام و نام خانوادگی
  • حمید شیر محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل