• نام و نام خانوادگی
  • کوروش آقایار قره باغ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها

طرح درس ترمودینامیک و مکانیک آماری 2
Computational Physics Course Schedules
طرح درس فیزیک محاسباتی
طرح درس مکانیک کوانتومی 2