• نام و نام خانوادگی
  • آرش ثباتیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل

دانلود فایل ها