• نام و نام خانوادگی
  • اصغر اصل اصغریان سردرود
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا- مهندسی کامپیوتر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل