• نام و نام خانوادگی
  • زهرا اوروجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

طرح درس ریاضی رشته های علوم دامی و گیاه پزشکی


دانلود فایل ها

طرح درس آنالیز حقیقی


دانلود فایل ها

طرح درس ریاضی یک (فنی)


دانلود فایل ها

طرح درس ریاضی یک (شیمی، بیو سیستم..)