•  بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي بژي( نوعي كلوچه سرخ شده محلي) در حين سرخ شدن به روش عميق
  •  توليد محصول سنتي و تخميري ترخينه و بررسي خواص ميکروبي، فيزيکوشيميايي و حسي آن
  •  توليد کيمچي ، شناسايي و جداسازي اسيد لاکتيک باکتري هاي موجود در آن با تکيه بر شناسايي گونه هاي پروبيوتيک
  • تولید نان برنجی رژیمی با استفاده از روغن زیتون و بررسی فرایند پخت آن با آنالیز تصاویر دیجیتال
  • کاربرد عکسبرداری با دوربین دیجیتال، ام.آر.آی و سی.تی اسکن در بررسی فرایند سرخ کردن ناگت بوقلمون
  • غنی سازی چای با کلسیم و ویتامین D