• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا قلعه ای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل

برنامه حضور در دانشکده روزهای دو شنبه و سه شنبه


دانلود فایل ها