• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی شیخ محسنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل

گالری تصاویر


برنامه هفتگی در نیمسال 991