• نام و نام خانوادگی
  • مهدی عرفانیان (Mahdi Erfanian)
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی آبخیزداری- دانشگاه توکیو
 • درجه علمی
  • دانشیار (Associate Professor)
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها