• نام و نام خانوادگی
  • حسن مومیوند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل

دانلود فایل ها

درس مبانی مکانیک سنگ مقطع کارشناسی به ارزش 2 واحد


دانلود فایل ها

درس مکانیک سنگ پیشرفته گرایش مهندسی استخراج معدن به ارزش 3 واحد