• نام و نام خانوادگی
  • پریسا شریفی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل

دانلود فایل ها