• نام و نام خانوادگی
  • احسان عناصری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل

اخبار/اطلاعیه ها


دانلود فایل ها