• نام و نام خانوادگی
  • علی محمد نیک بخت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

طرح درس ریاضیات مهندسی پیشرفته


دانلود فایل ها