• نام و نام خانوادگی
  • عزیز طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها