• نام و نام خانوادگی
  • مهدی ایمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل

دانلود فایل ها

سرفصل و مطالب درس روش های آزمایشگاهی و شناخت کار با دستگاه ها


دانلود فایل ها

سرفصل و زمان کلاس درس بیوشیمی 1