• نام و نام خانوادگی
  • فرزاد غیور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل

عنوان شغل/ سمت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

موسسه/سازمان

حسابرس

01/03/1382

5/6/1384

موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان

معاونت گروه حسابداری

13/07/1388

30/10/1393

دانشگاه ارومیه

مشاور اداری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه

14/12/1395

19/1/1396

دانشگاه ارومیه

مدیر امور اداری دانشگاه

20/1/1396

03/10/1398

دانشگاه ارومیه

 

دانلود فایل ها