• نام و نام خانوادگی
  • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری جغرافیای سیاسی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها