• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

طرح درس طراحی ماشین¬های کاشت و داشت

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیوسیستم

گرایش: طراحی

نام درس: طراحی ماشین­های کاشت و داشت

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 7/4/99

روز، ساعت و مکان کلاس:   شنبه، ساعت 14 تا 16، معراج 206                                                                                                       گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  آشنایی با اصول کارکرد و مبانی طراحی ماشین­های کاشت و داشت

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

3/12/98

مقدمه­ ای در مورد طراحی

دوم

10/12/98

مقدمه­ ای در مورد کاشت و داشت و تاریخچه ماشین های کاشت و داشت

سوم

17/12/98

انواع کارنده ها، معرفی ردیف کارها و انواع آنها بر حسب نوع موزع

چهارم

24/12/98

انواع موزع­ ها، اصول طراحی یک موزع، ادوات محرک آن

پنجم

16/1/99

خطی کارها و انواع آنها،  اصول طراحی اجزای مختلف آن

ششم

23/1/99

انواع چرخ­های فشاردهنده، پوشاننده ها

هفتم

30/1/99

محاسبات و طراحی مارکر در حالت متقارن – حل تمرین

هشتم

6/2/99

محاسبات و طراحی مارکر در حالت نا متقارن – حل تمرین

نهم

13/2/99

کارنده های مخصوص (غده کارها و نشاکارها)

دهم

20/2/99

حل مسئله و برگزاری امتحان میان ترم

یازدهم

27/2/99

ماشین های وجین کنی و سله شکنی

دوازدهم

3/3/99

ماشین­های کوپاش، اصول طراحی و کاربرد آن­ها

سیزدهم

10/3/99

انواع مختلف موزع­های کوپاش ­ها

چهاردهم

17/3/99

سمپاش ­ها

پانزدهم

24/3/99

حل مسائل

شانزدهم

-

گردپاش­ ها

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 4 نمره فعالیت کلاسی

منابع درسی: منصوری راد، د. 1385. تراکتورها و ماشین­های کشاورزی. جلد اول. انتشارات دانشگاه بو علی سینا.

                   بهروزی لار، م. 1390. اصول طراحی ماشین­های کشاورزی. ترجمه. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

 

وسایل کمک آموزشی: ویدیو پروژکتور

تاریخ تنظیم: 22/10/98


طرح درس آزمایشگاه مقاومت مصالح ترم 982

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیوسیستم

گرایش: طراحی

نام درس: آزمایشگاه مقاومت مصالح

تعداد واحد: 1

درس  یا دروس پیش نیاز: -

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف: قبل از امتحان

تاریخ امتحان: 2/4/98

روز، ساعت و مکان کلاس:  سه شنبه 12:30 الی 14 آزمایشگاه گروه                                                                                                گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  آشنایی دانشجویان با آزمون­های مقاومت مصالح

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

29/11/98

 حضور در کارگاه، گروه­بندی و ساخت قطعات کشش

دوم

6/12/98

حضور در کارگاه، گروه­بندی و ساخت قطعات ضربه

سوم

13/12/98

حضور در محل آزمایشگاه وآشنایی با ابزارها و روش­های انجام آزمایشات

چهارم

20/12/98

آزمون پیچش

پنجم

27/12/98

آزمون خمش (خیز تیرها)

ششم

19/1/99

آزمون خمش (خیز تیرها)

هفتم

26/1/99

فتوالاستیسیته

هشتم

2/2/99

کرنش سنج­ها

نهم

9/2/99

ضربه

دهم

16/2/99

کشش

یازدهم

23/2/99

سرعت بحرانی دورانی شفت­ها

دوازدهم

30/2/99

خستگی

سیزدهم

6/3/99

سختی سنجی برینل

چهاردهم

13/3/99

سختی سنجی راکول

پانزدهم

20/3/99

مرور و رفع اشکال

شانزدهم

27/3/99

آزمون پایانی

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره گزارش و فعالیت کلاسی

منابع درسی: مطالب ارائه شده در آزمایشگاه و  کتاب مقاومت مصالح بیرجانستون

وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم: 22/10/98


طرح درس مقاومت مصالح 1

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مهندسی ماشین­های صنایع غذایی

گرایش: -

نام درس: مقاومت مصالح (1)

تعداد واحد: 3

درس  یا دروس پیش نیاز: استاتیک

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف: قبل از هر امتحان

تاریخ امتحان: 2/4/99

روز، ساعت و مکان کلاس: شنبه 10:30 الی 12:30 کلاس گروه یک شنبه 8:30 الی 10:30 کلاس 206 معراج                                                                                                  گردش علمی و بازدید: ندارد

 

هدف کلی درس:  آشنایی با محاسبات مقاومت و تغییر شکل اجسام

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

27/11/98

مقدمه – یادآوری از استاتیک

دوم

3/12/98

فنرها

سوم

4/12/98

قانون هوک – مدول الاستیسیته

چهارم

10/12/98

تعاریف تنش، کرنش

پنجم

11/12/98

توزیع تنش در سطوح

ششم

17/12/98

تمرکز تنش

هفتم

24/12/98

کرنش عمودی میانگین-کرنش برشی

هشتم

25/12/98

خواص مکانیکی مواد

نهم

16/1/99

مسائل طراحی

دهم

17/1/99

قانون هوک-اثر پواسون

یازدهم

23/1/99

روابط تنش برشی و کرنش برشی

دوازدهم

24/1/99

تغییر طول میله­ها در بارگذاری محوری

سیزدهم

30/1/99

اصل جمع آثار

چهاردهم

31/1/99

مسائل نامعین استاتیکی

پانزدهم

6/2/99

تنش حرارتی

شانزدهم

7/2/99

امتحان میان­ترم اول

هفدهم

13/2/99

پیچش میله­های مدور-طراحی شافت­های انتقال توان

هجدهم

14/2/99

زاویه پیچش

نوزدهم

20/2/99

مسائل نامعین در پیچش- پیچش مقاطع غیر مدور تو پر

بیستم

21/2/99

جداره نازک ها

بیست و یکم

27/2/99

حل تیر

بیست و دوم

28/2/99

 

خواص سطوح

بیست و سوم

3/3/99

 

خمش خالص

بیست و چهارم

4/3/99

خمش تیرهای مرکب

بیست و پنجم

10/3/99

خمش در تیرهای با مقطع نامتقارن و خمش ترکیبی در اثر بار محوری خارج از مرکز

بیست و ششم

11/3/99

تنش برشی تحت اثر نیروی برشی

بیست و هفتم

17/3/99

امتحان میان­ترم دوم

بیست و نهم

18/3/99

حل مسئله

سی ام

24/3/99

حل مسئله

 

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم

منابع درسی: منابع درسی: مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه غلامرضا زارع

وسایل کمک آموزشی: سوالات، تمرینات و جزوه کمک آموزشی (قابل تهیه از چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی)

 

تاریخ تنظیم: 22/10/98


دانلود فایل هاطرح درس مقاومت مصالح 2

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیو سیستم

گرایش: طراحی

نام درس: مقاومت مصالح 2

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز: مقاومت مصالح 1

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:2/4/99

روز، ساعت و مکان کلاس:  یکشنبه 8:30 الی 10:30 کلاس   208 حججی                                                                                           گردش علمی و بازدید: ندارد

 

هدف کلی درس:  آشنایی با محاسبات مقاومت و تغییر شکل اجسام

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

27/11/98

تنش در مخازن جدار نازک

دوم

4/12/98

تبدیلات تنش - روابط

سوم

11/12/98

دایره مور

چهارم

25/12/98

12 قدم

پنجم

17/1/99

تحلیل 3 بعدی

ششم

24/1/99

تبدیلات کرنش

هفتم

31/1/99

کرنش سنج­ها

هشتم

7/2/99

تعییر مکان تیرها – معادله منحنی الاستیک

نهم

14/2/99

تیرهای نامعین

دهم

21/2/99

روش جمع آثار

یازدهم

28/2/99

میان ترم

دوازدهم

4/3/99

 روش­های انرژی- انرژی کرنشی

سیزدهم

11/3/99

انرژی کرنشی در حالت­های مختلف

چهاردهم

18/3/99

قضیه کاسیگلیانو

پانزدهم

25/3/99

بحث تکمیلی - قضیه کاسیگلیانو

شانزدهم

فوق برنامه

ضربه

 

نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 6 نمره میان ترم، و ......

منابع درسی: منابع درسی: مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه غلامرضا زارع

 

وسایل کمک آموزشی: سوالات، تمرینات و جزوه کمک آموزشی (قابل تهیه از چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی)

 

تاریخ تنظیم: 22/10/98