• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

طرح درس مقاومت مصالح 2

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مهندسی ماشین­های صنایع غذایی

گرایش: -

نام درس: مقاومت مصالح 2

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز: مقاومت مصالح 1

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:25/10/98

روز، ساعت و مکان کلاس:  دوشنبه 8:30 الی 10:30 کلاس 201 معراج                                                                                                گردش علمی و بازدید: ندارد

 

هدف کلی درس:  آشنایی با محاسبات مقاومت و تغییر شکل اجسام

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

25/6/98

تنش در مخازن جدار نازک

دوم

1/7/98

تبدیلات تنش - روابط

سوم

8/7/98

دایره مور

چهارم

15/7/98

12 قدم

پنجم

22/7/98

تحلیل 3 بعدی

ششم

29/7/98

تبدیلات کرنش

هفتم

6/8/98

کرنش سنج­ها

هشتم

13/8/98

تعییر مکان تیرها – معادله منحنی الاستیک

نهم

20/8/98

تیرهای نامعین

دهم

27/8/98

روش جمع آثار

یازدهم

4/9/98

میان ترم

دوازدهم

11/9/98

 روش­های انرژی- انرژی کرنشی

سیزدهم

18/9/98

انرژی کرنشی در حالت­های مختلف

چهاردهم

25/9/98

قضیه کاسیگلیانو

پانزدهم

2/10/98

بحث تکمیلی - قضیه کاسیگلیانو

شانزدهم

9/10/98

ضربه

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم

منابع درسی: مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه غلامرضا زارع

وسایل کمک آموزشی: سوالات، تمرینات و جزوه کمک آموزشی (قابل تهیه از چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی)

 

تاریخ تنظیم:


طرح درس مقاومت مصالح 1

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیوسیستم

گرایش: طراحی

نام درس: مقاومت مصالح (1)

تعداد واحد: 3

درس  یا دروس پیش نیاز: استاتیک

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف: قبل از هر امتحان

تاریخ امتحان: 21/10/98

روز، ساعت و مکان کلاس: شنبه 10:30 الی 12:30 کلاس گروه سه شنبه 8:30 الی 10:30 کلاس 206 حججی                                                                                                  گردش علمی و بازدید: ندارد

 

هدف کلی درس:  آشنایی با محاسبات مقاومت و تغییر شکل اجسام

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

26/6/98

مقدمه – یادآوری از استاتیک

دوم

30/6/98

فنرها

سوم

2/7/98

قانون هوک – مدول الاستیسیته

چهارم

6/7/98

تعاریف تنش، کرنش

پنجم

9/7/98

توزیع تنش در سطوح

ششم

13/7/98

تمرکز تنش

هفتم

16/7/98

کرنش عمودی میانگین-کرنش برشی

هشتم

20/7/98

خواص مکانیکی مواد

نهم

23/7/98

مسائل طراحی

دهم

30/7/98

قانون هوک-اثر پواسون

یازدهم

4/8/98

روابط تنش برشی و کرنش برشی

دوازدهم

11/8/98

تغییر طول میله­ها در بارگذاری محوری

سیزدهم

14/8/98

اصل جمع آثار

چهاردهم

18/8/98

مسائل نامعین استاتیکی

پانزدهم

21/8/98

تنش حرارتی

شانزدهم

25/8/98

امتحان میان­ترم اول

هفدهم

28/8/98

پیچش میله­های مدور-طراحی شافت­های انتقال توان

هجدهم

2/9/98

زاویه پیچش

نوزدهم

5/9/98

مسائل نامعین در پیچش- پیچش مقاطع غیر مدور تو پر

بیستم

9/9/98

جداره نازک ها

بیست و یکم

12/9/98

حل تیر

بیست و دوم

16/9/98

خواص سطوح

بیست و سوم

19/9/98

خمش خالص

بیست و چهارم

23/9/98

خمش تیرهای مرکب

بیست و پنجم

26/9/98

خمش در تیرهای با مقطع نامتقارن و خمش ترکیبی در اثر بار محوری خارج از مرکز

بیست و ششم

30/9/98

تنش برشی تحت اثر نیروی برشی

بیست و هفتم

3/10/98

امتحان میان­ترم دوم

بیست و نهم

7/10/98

حل مسئله

سی ام

10/10/98

حل مسئله

 

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم

منابع درسی: منابع درسی: مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه ابراهیم واحدیان ویرایش 4

وسایل کمک آموزشی: سوالات، تمرینات و جزوه کمک آموزشی (قابل تهیه از چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی)

 

تاریخ تنظیم: