• نام و نام خانوادگی
  • مسعود فرجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل

اخبار/اطلاعیه ها


دانلود فایل ها