• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم عزیزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل

طرح درس اندیشه 2

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

رشته: کلیه رشته ها

گرایش:

نام درس: اندیشه 2

تعداد واحد:2

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1398/06/24

معرفی کتاب و آشنایی با دانشجویان

دوم

1398/06/31

مقدمه ای در معارف اسلام و اهمیت اعتقادات

سوم

1398/07/07

نبوت عامه و خاصه

چهارم

1398/07/14

ضرورت نبوت

پنجم

1398/07/21

معجزه و عصمت

ششم

1398/07/28

سکولاریسم از منظر اسلام

هفتم

1398/08/12

لیبرالیسم از منظر اسلام

هشتم

1398/08/19

ارتباط علم و دین

نهم

1398/08/26

راز تعدد شرایع

دهم

1398/09/03

منابع شناخت اسلام

یازدهم

1398/09/10

جایگاه عقل در شناخت اسلام

دوازدهم

1398/09/17

امامت

سیزدهم

1398/09/28

ادله امامت

چهاردهم

1398/10/5

اجتهاد و تقلیدو  ولایت فقیه

پانزدهم

1398/10/12

مهدویت

شانزدهم

 

امتحان و تصحیح اوراق

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......

منابع درسی:

وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم: