• نام و نام خانوادگی
  • مهدی مخبر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها